Statliga myndigheter är mest jämställda. Och allra mest jämställda i år är Miljöförvaltningen i Stockholm och Naturvårdverket.

Det framgår av Nyckeltalsinstitutets årliga jämställdhetsindex, JÄMIX, där 600 000 anställda ingår.

Mätningarna siktar in sig på personalekonomiska nyckeltal och omfattar cirka 200 av Sveriges kommuner, landsting, stat och privata företag med över 100 anställda.

– Det står klart att statliga myndigheter är bättre på jämställdhet än privata företag, säger Bino Catasus, professor vid Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.

Den främsta anledningen till olikheterna i resultat är, enligt professor Catasus, att statliga myndigheter har jämställdhet som ett uttalat mål och som ett medel medan många företag ser jämställdheten som ett medel och målen är inte lika ambitiöst satta.

Vinnarna av årets utmärkelser är föga överraskande stolta över uppmärksamheten och bekräftar i sina kommentarer att arbetet är både ambitiöst och målmedvetet.

– Vi har arbetat ambitiöst för att se till att vi har lika villkor för män och kvinnor på vår arbetsplats, säger Gunnar Söderholm, chef för Miljöförvaltningen i Stockholm.

Erkännandet uppfattas också inom Naturvårdsverket som ett kvitto på att de är på rätt väg i sitt jämställdhetsarbete.

– Vi har arbetat brett med jämställdhetsfrågorna som en integrerad del i det dagliga arbetet och är glada över det här erkännandet säger Kristin Lindgren, personalchef på Naturvårdsverket.