I LO-förbundens kollektivavtal ingår alltid arbetsmarknadsförsäkringarna hos Fora. Det kan inte en lokal facklig organisation ändra på.

Det är innebörden av en dom i Högsta Domstolen. Det handlar om en frisörsalong i Borås som ville slippa teckna försäkringar med Fora och i stället ordna försäkringarna på egen hand genom ett avtal med Länsförsäkringar.

– Det är ett viktigt beslut. Det innebär att kollektivavtalen är orörda. Hela idén med arbetsmarknadsförsäkringarna är att alla ska vara med och bidra med lika stor andel oavsett risk. Om det skulle vara annorlunda skulle kollektivavtalen urholkas, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd.

Hans Gidhagen hos Svenskt Näringsliv har en liknande uppfattning.

– Utslaget är det vi trodde och hoppades på. Det visar att frågan hanterats rätt och att Fora gjort rätt, säger han.

Bakgrunden är att företaget Mandalay 1999 köpte frisörsalongen Vivåga i Borås. Ägaren förhandlade med Handels om kollektivavtal. I förhandlingarna sa ägaren att ett villkor för att teckna avtal var att frisörsalongen skulle slippa arbetsmarknadsförsäkringarna hos Fora och i stället skulle kunna ordna försäkringarna på egen hand. Handels ombudsman uppges ha sagt ja till detta efter att ha diskuterat frågan med sitt förbundskontor.

Fem år senare, 2004, vill inte längre Länsförsäkringar ha hand om frisörsalongens försäkringar och hänvisade företaget till Fora, som i sin tur krävde att företaget skulle betala Fora-försäkringar för hela tiden sedan kollektivavtalets ingicks 1999. Det ansåg ägaren inte var rimligt och vände sig till försäkringsnämnden, som utses av svenskt Näringsliv och LO. Nämnden gav Fora rätt.

I tingsrätten vann Mandalay och skulle slippa betala till Fora åren som företaget haft försäkringar hos Länsförsäkringar. Tingsrätten anser att det ”oskäligt” att företaget också ska betala försäkringsavgifter till Fora när det finns en försäkring hos Länsförsäkringar och hänvisar till omständigheter vid avtalets tillkomst och sådant som hände senare.

I hovrätten vinner Fora. Företaget ska betala till Fora även fast det funnits försäkringar hos Länsförsäkringar. Till skillnad från tingsrätten kommer hovrätten fram till att det inte är möjligt att jämka någon del i kollektivavtal. Jämkningen i det här sammanhanget skulle kunna handla om att företaget slipper betala till Fora eftersom det ändå betalt till Länsförsäkringar men det är alltså inte tillåtet.

Foras bolagsjurist Björn Niklasson förklarar att det i förarbetena till medbestämmandelagen står att det i stort sett inte finns några jämkningsmöjligheter i kollektivavtal eftersom det har ingåtts mellan arbetsmarknadens parter och ses som kompromissat och klart.

Högsta domstolen ansluter sig till hovrättens uppfattning.

– Det finns inga skäl till jämkning enligt Högsta domstolen. Och man kan säga att det inte finns någon frihet att välja för parterna har bestämt hur det ska vara, säger Björn Niklasson på Fora.

Han säger att poängen med kollektivavtalets skrivningar om arbetsmarknadsförsäkringar är att alla ska ha ett bra och enhetligt grundskydd och det ska inte gå att avtala bort. Det är en trygghet för dem som omfattas av kollektivavtalen.

Björn Niklasson säger att det bara är de centrala parterna som kan ändra på reglerna om arbetsmarknadsförsäkringar. Och de central parterna i det här sammanhanget är LO och Svenskt Näringsliv.

Fakta

Kollektivavtalens försäkringar hos Fora är avtalsgruppförsäkringen – AGS, avgångsbidrag – AGB, trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA, tjänstegrupplivförsäkring – TGL och omställningsförsäkringen. I paketet ingår även avtalspension SAF-LO. Kostnaden för detta ligger runt 6 procent av lönesumman.