– Det här hög tid för regeringen att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett gemensamt ansvarstagande mot social dumpning och för de långtidsarbetslösa och arbetskraftsinvandrarna.

Det säger LO-distriktets representantskap i Stockholms län i ett uttalande som antogs på årsmötet i går, onsdag. LO-distriktet anser att fas 3 har skapat en ”statligt finansierad andrahandsmarknad där oseriösa företag kan få billig arbetskraft utan krav på avtalsenliga villkor”. Dessutom anser LO-distriktet att reglerna för arbetskraftsinvandring har bidragit till ”en rovdrift på utländsk arbetskraft”.

LO-distriktet kräver att regeringen genomför fem punkter. På listan står bland annat att ändra lagarna om arbetskraftsinvandring, att ge Migrationsverket ett tydligt uppdrag att granska att arbetsgivare som tar hit utländsk arbetskraft håller vad de lovar.

LO-distriktet vill ha en arbetsmarknadspolitik som leder till arbete och en utbildningspolitik som utbildar arbetslösa i yrken där de behövs. LO-distriktet vill också att arbetsmarknadens parter och regeringen tillsammans ska utveckla en gemensam handlingsplan mot social dumpning.

LO-distriktet i Västsverige har tidigare presenterat ett program i sju punkter som ska kvalitetssäkra praktikplatserna i fas 3.

– Det är dags att göra om fas 3 och skapa ett system där arbetslösa på riktigt utvecklas och känner sig delaktiga ute på arbetsplatserna, skriver LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson i en debattartikel.

– Fas 3 ska inte utnyttja den arbetslösas redan komplicerade situation och vara ett sätt för arbetsgivaren att få intäkter på dennes bekostnad. Arbetsmarknadspolitik får inte vara ett medel som ökar utanförskapet.