Transport har skrivit på tre nya kollektivavtal. De ger lönelyft på ungefär 3,5 procent på två år. Utlands-, bärgnings- och terminalavtalen är klara.

Men fortfarande återstår mycket innan Transports avtalsrörelse är slut. Miljöarbetaravtalet för landets sophämtare står högst på listan. Förhandlingarna strandade den 28 mars. På tisdag sammanträder Transports förbundsstyrelse. Då kommer förmodligen ett beslut om konflikt.

Miljöarbetaravtalet omfattar 4 300 privatanställda sopgubbar. Ungefär 3 000 av dem är med i Transport.

Ytterligare ett tiotal avtal löper ut i april, maj och juni. De som omfattar flest medlemmar är taxiavtalet, stuveriavtalet och bensinstationsavtalen. Vart och ett av dem gäller minst 3 000 medlemmar.

Dessutom löper flygteknikeravtalet ut den 30 juni. Avtalet tecknades på nio månader efter strejken i höstas.

De nya utlands-, bärgnings- och terminalavtalen omfattar inte fler än några hundra medlemmar, något hundratal per avtal. Utlandsavtalet ger lönelyft 0,9 procent den 1 maj och ytterligare 2,6 procent den 1 juni 2012.

Terminal- och bärgningsavtalen innebär löneökningar på 775 kronor från och med den 1 juni i år. Det motsvarar 3,5 procent och hela löneökningen betalas ut vid ett tillfälle. Därmed följer de transportavtalet till punkt och pricka.

Avtalet löper också på samma tid som transportavtalet – två år. Avtalen går ut den 28 februari 2013.