Ett hemtjänstföretag i Stockholm gav en kvinna jobb som biträdande verksamhetschef, men backade då hon berättade att hon var gravid. Nu stäms företaget för diskriminering.

Företaget som driver hemtjänst i Stockholm sökte i höstas en ny verksamhetschef. Kvinnan sökte jobbet och efter den första intervjun fick hon beskedet att företaget ville anställa henna som biträdande verksamhetschef. Kvinnan tackade ja och gjorde upp med företaget om lön och anställningsvillkor.

När hon en vecka senare besökte företaget för att skriva under kontraktet berättade kvinnan att hon var gravid. Arbetsgivaren förklarade då att föräldraledighet inte skulle vara bra för företaget. Han avbröt mötet och sa att han behövde betänketid om hennes anställning.

Några dagar senare meddelade arbetsgivaren att rekryteringen avbrutits och att någon anställning inte längre var aktuell. Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att arbetsgivaren avskedat kvinnan utan giltiga skäl och gjort sig skyldig till diskriminering. DO stämmer därför företaget i Arbetsdomstolen.

– Det är uppenbart att det var kvinnans graviditet som gjorde att hon inte fick jobbet, säger Anders Wilhelmsson, jurist på DO i en kommentar till fallet.

– Den här typen av händelser är alldeles för vanliga. Kvinnor har fortfarande sämre villkor i arbetslivet för att de föder barn och tar ut det mesta av föräldraledigheten, fortsätter han.

Eftersom bara kvinnor kan bli gravida hade missgynnandet av kvinnan direkt samband med hennes kön, skriver DO i stämningsansökan. Att arbetsgivarens beslut berodde på en förväntad föräldraledighet gör det dessutom till ett brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen, anser DO som kräver att kvinnan får 200 000 kronor i diskrimineringsersättning.