Lönerna i Sverige kan öka mer än genomsnittet i Europa de närmaste åren, då ekonomin återhämtar sig och industrin i Sverige hävdar sig väl. Det har samarbetsorganisationen Facken inom industrin kommit fram till. Just nu genomför de sex industrifacken en konferens och förbereder den kommande avtalsrörlesen.

– Vi har en bättre produktivitetsutveckling än andra länder och vår lönekostnad ligger i mitten vid en europeisk jämförelse. Det gör att vår löneökningstakt kan vara högre än snittet i Europa samtidigt som vi behåller en god konkurrenskraft, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

På konferensen presenterar Facken inom industrin en rapport om utvecklingen av arbetskraftskostnader i världen – Globala arbetskraftskostnader 1998 – 2010. Enligt rapporten är arbetskraftskostnaden per timme 250 kronor i Sverige medan den är betydligt högre i både Norge och Danmark. Finland och Tyskland ligger lägre än Sverige. Hos vår östliga granne är den genomsnittliga arbetskraftskostnaden 247 kronor och i Tyskland ligger den på 238 konor.

Rapporten har även kommit fram till att arbetskraftskostnaden i Sverige ökar något mer än genomsnittet i Europa. Slutsatsen för Facken inom industrin är att lönerna kan öka mer i Sverige än genomsnittet i Europa, eftersom Sverige har en bättre tillväxt och en konkurrenskraftig industri.

– Det är ett livsfarligt och obegripligt resonemang, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagen.

Han vill jämföra Sverige med Finland och Tyskland, som har liknande näringsliv. Och han lyfter framför allt fram Tyskland och säger att enhetsarbetskostnaden ökat betydligt mer i Sverige än i Tyskland de senaste tio åren. Så kan det enligt Anders Weihe inte fortsätta – för med en sådan utveckling försämras Sveriges konkurrenskraft.

Han säger dessutom att den återhämtning som sker nu i industrin inte utvecklar produktiviteten utan innebär att industrin tar sig tillbaka till produktivitetsnivån före krisen. Och det innebär att produktiviteten egentligen stått stilla under de senaste åren, enligt Anders Weihe.

IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä vill inte uttala sig om vilket lönepåslag som kan tänkas vara rimligt.

– Det är för tidigt att säga och det vore dumt att binda sig till något långt i förväg. Nu ska vi följa utvecklingen och hålla koll på boksluten och titta hur mycket som investeras och hur mycket som går till chefslöner.