En facklig seger säger Kommunal efter att Migrationsverket meddelat att myndigheten i år ska ställa hårdare krav på bärföretagen. Men i Arvidsjaur är kommunen mer avvaktande.

– Jag hoppas att det blir bättre men jag vågar inte tro på det förrän den här bärsäsongen är över. Jag är luttrad och har sett så mycket hemskheter tidigare, säger Annika Hedman, miljöinspektör i Arvidsjaurs kommun.

Hon har ännu inte helt satt sig in i Migrationsverkets förslag men är orolig för att de oseriösa företagen ska hitta kryphål som gör att tidigare års problem med utnyttjade bärplockare kommer att upprepas.

– Innan jag kommenterar något mer vill jag först se hur om den fungerar, säger Annika Hedman.

De nya riktlinjerna som Migrationsverket antagit innebär att de utländska företag som anställer bärplockare måste ha en filial registrerad i Sverige. Den ska garantera att anställningsvillkor i anställningserbjudandet följs.

Företagen ska också kunna redovisa garantier för att löner kan betalas ut vid exempelvis dålig bärtillgång. De ska också kunna dokumentera de tidigare utbetalda lönerna när de gör en ny ansökan om arbetstillstånd.

– Det är inte acceptabelt att människor lockas till Sverige och sedan blir utnyttjade. Individens rätt till rimliga villkor måste gå före eventuella särintressen, säger Jonas Lindgren, verksamhetschef på Migrationsverket i en kommentar.

Kommunal välkomnar förändringen. Fackflrbundet beskriver den som en ”stor seger i kampen för ett bättre system för de hitresta bärplockarna”.

– Kommunal har varit en mycket aktiv part i att förse Migrationsverket med förändringsförslag för de arbetstillstånd som krävs för att få arbeta i den svenska bärskogen. Det är med stor glädje som vi i dag mottog beskedet om förändring, sa Annelie Nordström, Kommunals ordförande, i en kommentar i fredags då myndigheten presenterade beslutet om att ändra i sina kriterier för att godkänna arbetstillstånd.

Facket vill också att en utredning om bärplockarnas situation ska göras. Dessutom vill Kommunal att skattesystemet kring bärbranschen ska utredas och att all bärplockning som sker för industriellt bruk bör åläggas skatt.

FAKTA

Tuffare krav på bärföretagen
De företag som erbjuder anställning av bärplockare ska enligt de nya riktlinjerna visa följande:
• Dokumentation av tidigare utbetalda löner vid förnyad ansökan.
• En redovisning av hur företaget klarar av att garantera löner vid dålig bärtillgång och/eller till plockare som inte klarar av att plocka bär till en miniminivå. Detta kan företrädesvis göras via bankgarantier. Av redovisningen ska framgå eventuella kostnader som belastar bärplockaren.
• Dokumenterad och styrkt överföring till bärplockare av informationen om arbetets art, anställningsvillkor i nivå med kollektivtal, allemansrätten och i Sverige gällande trafiksäkerhetsregler.
• Utländska företag ska enligt riktlinjerna registrera en filial i Sverige i enlighet med lag (1992:160) om utländska filialer.
Källa: Migrationsverket