Eva Nordmark

Foto: Maja Suslin

– Det behövs ett särskild rut-avdrag för barnföräldrar så att de kan få arbete och fritid att fungera i vardagen, säger Eva Nordmark, som troligen kommer att bli TCO:s nya ordförande.

I dag, måndag, har TCO:s ordföranderåd ställt sig bakom henne som ordförande för tjänstemännens centralorganisation.

– Jag tycker facket ska ta sin utgångspunkt i medlemmarnas vardag. Vi ska stå för trygghet och stöd för dem som har det tufft. De allra flesta är dock framgångsrika och har höga ambitioner. Det måste avspegla sig i vårt arbete. Och det gör att unga känner igen sig i facket, säger Eva Nordmark.

Sedan i mitten på november har en särskild grupp inom ledningen för TCO arbetat med förslag på en efterträdare till Sture Nordh, som lämnar sin post på TCO:s kongress 10 till 12 maj.

– Det är spännande att bli föreslagen och det är en jättehäftig utmaning, säger Eva Nordmark, som sedan sex år är SKTF:s ordförande.

Den särskilda gruppen har bestått av ST:s ordförande Annette Carnhede, Finansförbundets ordförande Lillemor Smedenvall och Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk. Redan för några veckor sedan var deras val klart. Eva Nordmark passade kravprofilen på alla punkter, enligt dem.

Men för Eva Nordmark var valet inte klart. Hon hade svårt att bestämma sig och det handlade om arbetet på SKTF. Men hon kom till slut fram till att det är rätt tillfälle att lämna sin post hos kommunaltjänstemännen, eftersom förändringarna i SKTF är beslutade och inget av detta kommer att ändras om hon lämnar ordförandeposten.

Eva Nordmark har nyss fyllt 40 år. Hon kommer från Luleå, har studerat statskunskap och har arbetat som handläggare på Försäkringskassan i två år. Under en mandatperiod på 90-talet var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon har dock lämnat partiet och säger att hennes enda mandat kommer från medlemmarna i facket. Samtidigt som hon är kritisk mot Socialdemokraternas Håkan Juholt.

– Han verkar lomhörd för barnfamiljernas behov att få vardagen att gå ihop med exempelvis ett särskilt rut-avdrag.

Eva Nordmark är gift och har två barn – 13 och 15 år gamla. Hennes man arbetar inom idrottsrörelsen och har aldrig varit fackligt aktiv.

TCO:s medlemmar bidrar till tillväxten. Goda villkor för dem är en nyckel till framgång för vårt land, säger hon.

Hon vill att arbetslinjen inte bara ska betyda jobbskatteavdrag och då kan det handla om utbildningsmöjligheter och att anställda bättre ska kunna styra över sina arbetstider. Eva Nordmark lyfter liksom TCO fram att jobben ska bli bättre och att produktivitete ska öka.

Och hon tror att hon har egenskaper som kan göra henne till en bra TCO-ordförande. Hon säger att hon har en vilja att göra skillnad och att leverera.

– Jag vill driva framåt och jag är nog ganska bra på det. Jag vill vara en del av en större helhet. Det finns en sådan kraft när vi efter en lång diskussion bestämmer vad vi ska göra.