En ny ersättning för utförsäkrade som helt saknar inkomst är den mest konkreta nyheten i den reform av sjukförsäkringen som regeringen presenterar i dag.

Förslagen, som regeringspartierna beskriver på Dagens Nyheters debattsida, finns i en departementsskrivelse som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ska redogöra för vid en presskonferens klockan 11 i dag, måndag. De ska nu skickas ut på remiss och genomföras först 2012.

Regeringen har länge kritiserats för att alltför sjuka personer tvingas in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder när deras sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning tar slut. Ända sedan han tillträdde som socialförsäkringsminister i höstas har Ulf Kristersson medgivit att det är ett problem, och att regeringen ska rätta till det.

Den regel som nu föreslås innebär att om det vore ”oskäligt på grund av sjukdom” att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna kvar i försäkringen. Det är en utvidgning av de undantag som redan finns, men hur stor skillnaden blir i praktiken går inte att säga: Vad som är ”oskäligt” får Försäkringskassan bedöma från fall till fall.

En stor del av dem som har utförsäkrats sedan 1 januari 2010 har haft tidsbegränsad sjukersättning, en ersättningsform som regeringen har avskaffat. Många av dem har inte någon sjukpenninggrundande inkomst – de är ”nollklassade” hos Försäkringskassan.

Sjukersättning har de kunnat få ändå: Där finns ett grundbelopp.

Men när de utförsäkras, hamnar hos Arbetsförmedlingen en vända, visar sig för sjuka för att arbeta och ansöker om sjukpenning på nytt, så har de inte fått ett rött öre. Som LO-Tidningen berättat har de många svårt sjuka i stället fått klara sig på socialbidrag.

För den här gruppen föreslår regeringen nu en särskild ersättning, ”sjukpenning i särskilda fall”. Ersättningen ska motsvara den aktivitetsersättning som de fått under tiden i Arbetsförmedlingens program. De ”nollklassade” ska dessutom kunna få ett nytt bostadsstöd, som blir behovsprövat.

Regeringen föreslår också att långvarigt sjuka ska kunna få utökat stöd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering, medan de fortfarande är sjukskrivna, ”i många fall redan efter ett år”.

Det här förslaget påminner om ett samarbete kring långvarigt sjuka som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen redan har prövat, så kallad handlingsplanssamverkan. Fördelen är att de sjuka får pröva sina krafter utan att oroa sig för sin försörjning. De båda myndigheterna har sedan länge föreslagit att regeringen ska bygga vidare på den här modellen.

Regeringspartierna är bekymrade över att förtroendet för sjukförsäkringen är skadat, och att människor inte litar på Försäkringskassan. Särskilt allvarligt är att de sjukskrivande läkarna och Försäkringskassan inte har förtroende för varandra. Regeringen vill stärka förtroendet för hela kedjan av beslut inom sjukförsäkringen, men hur det ska gå till går inte att utläsa av regeringspartiernas debattartikel.