Om ett industriavtal ska fungera som norm när det gäller löner och andra avtalsfrågor för andra delar av arbetsmarknaden måste en sådan ordning accepteras av fack och arbetsgivare i andra branscher. Och det kommer att bli mycket svårt att få acceptans för en ny förhandlingsordning för industrin – som innebär att LO-förbundens samarbete är underordnad industriparternas samarbete.

Det säger Ronny Wenngren, Elektrikernas avtalssekreterare, om det förslag till nytt industriavtal som diskuteras mellan fack och arbetsgivare i industrin. Och som LO-Tidningen har berättat om. En av delarna i förslaget går ut på att industriparternas samarbete ska ha högsta prioritet – och att andra samarbeten måste vara förenliga med industrins överenskommelser.

– Jag har svårt att tro att ens alla arbetsgivarorganisationer vill ha en sådan ordning. Konsekvensen kan bli att industrins överenskommelser inte godtas av LO-förbunden utanför industrin. Och då kommer inte normeringen fungera, säger Ronny Wenngren.

Från fackligt håll är det IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä, Gerald Lindberg från Livs och Niklas Hjert från Unionen som förhandlar om ett nytt industriavtal.

Matts Jutterström hos Pappers tycker det är problematiskt att förslaget går ut på att industriavtalet ska ha prioritet.

– Vi inom industrin kan ju inte bestämma över andra LO-förbund. För att gå med på ett nytt avtal måste det finnas någon uppsida för facken och det är svårt att hitta i detta, säger han.

Matts Jutterström tycker att förhandlingsprocessen fungerade dåligt i förra avtalsrörelsen och han tror inte att större tröghet är rätt väg för ett nytt samarbetsavtal.

– Vissa saker är inte tillfreds i förslaget. Vi hoppas att det går att ändra på. Innan det blir något nytt avtal ska det godkännas av alla facken i industrin, säger Matts Jutterström.

Veli-Pekka Säikkälä, som deltar i de direkta förhandlingarna, vill inte kommentera LO-Tidningens text. Han säger dock att den är en beskrivning av en del av frågorna som diskuteras.

– Vi värnar naturligtvis om LO-samordningen och vi tänker inte ingå något avtal som inte är förenligt med den. Vi tänker inte heller skriva fast oss i något som hindrar att vi ändrar relativlönerna, säger IF Metalls avtalssekreterare.

Anders Weihe förhandlar för Teknikföretagen. Han vill inte kommentera förhandlingarna utan uttalar sig principiellt.

– Om man har ett avtal kan man inte samtidigt ha andra överenskommelser som inte stämmer överens med detta avtal, säger han.

Anders Weihe säger att svensk ekonomi är exportberoende. Och att lönebildningen i de inhemska sektorerna måste ta hänsyn till vad som händer i exportindustrin.

– Löneökningstakten kan inte vara högre än i exportindustrin. De andra branscherna måste anpassa sig till vad den klarar. Och om lönebildningen inte anpassas till exportindustrin kommer svensk ekonomi att gå åt helvete, säger Teknikföretagens förhandlingschef.

På frågan om en särskild jämställdhetspott är förenlig med Teknikföretagens uppfattning svarar Anders Weihe att den i förra avtalsrörelsen innebar att industrins löneöverenskommelse blev bottenplatta för alla andras lönepåslag. Alla andra skulle därmed ha större löneökningar än industrin.

– Och det är inte förenligt med svensk ekonomi och inte heller med industriavtalet, säger Anders Weihe.