Jag känner mig lite dum för förra veckans artikel, som lite retoriskt ställde ungraren Lászlo Földényis stronga framtoning i skrift, när han sätter in sitt lands högerextremism i ett historiskt sammanhang, mot hans lite efterlåtliga framträdande vid Svenska PEN-klubbens diskussionsafton den 5 april.

Jag anlände nämligen sent, satt långt bak och hade ingen överblick på vad som egentligen pågick i lokalen. Förklaringen kom först häromdan i Dagens Nyheter, när PEN-ordförande Ola Larsmo gav sin bild av vad som hände den kvällen och efteråt. Att aggressiva supportrar till högerextremisterna och ett ungerskt teve-team trängde sig på med hotfulla avsikter, och (visade det sig efteråt) med målet att kunna presentera ett skandalreportage i ungersk teve, för att smutskasta i synnerhet journalisten György Bolgár, som spelar en viktig kritisk roll i Ungern.

Det var alltså upplagt för bråk redan från början, ett planerat tumult som bröt ut först efter själva seminariet men i själva verket ägde rum för tevekamerornas skull. Och det var av den anledningen som nånting kändes lite vaj och vilset med hela kvällen. Alla som framträdde var rädda och hotade, därför att det problem de diskuterade inte var långt borta utan oberäkneligt närvarande.

Det vill säga att jag tolkade situationen som om yttrandefriheten var trygg och självklar och så var den inte det.

Så jag går igenom minnesbilderna ett varv till. Det är en nyttig läxa. Kommunikationen var ruckad av negativa stämningar och hot om våld, och det ger en helt annan ram till vad som sades och inte sades – och ytterst en stark påminnelse om hur destruktiva alla former av hot mot yttrandefriheten är, därför att de inverkar på vad som är möjligt att tänka och säga, och hur det framförs, hos alla inblandade.

”Man kan inte bygga en politik på hat”, var Imre Kertész slutsats i den hälsning som visades på film under kvällen. Nej visst. Men hatet kan störa ut politiken och det konstruktiva tänkandet, och jag får helt enkelt ha bättre koll på den där dimensionen i fortsättningen.

För övrigt har Svenska PEN ännu ett kontroversiellt arrangemang i morgon tisdag, också på Kulturhuset, Café Panorama, klockan 19, i serien Hotade ord: Rasisternas retorik, med Christoph Andersson och Lisa Bjurwald. Fri entré, öppet för alla.

Läs också: Christoph Anderssons artikel ”Hoppas du fick med det där på bandet”, om extremhögerns tillväxt i LO-Tidningen i januari 2011.