Kritiken mot sjukförsäkringen kommer knappast att minska efter de förändringar regeringen nu har föreslagit. Bara från Svenskt Näringsliv kommer försiktigt beröm.

– Regeringen har i viss mån tagit till sig kritiken. Men de förslag som presenteras i dag är tandlös kosmetika som verkar syfta till att tysta kritikerna, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist.

– Regeringens förslag är ännu ett lappkast i ett system som är i starkt behov av rejäla förändringar snarare än ständigt nya undantag.

LO vill att tidsgränserna i sjukförsäkringen avskaffas och utförsäkringarna stoppas. Försäkringen behöver ses över, med målet att den som är sjuk ska få större möjligheter till rehabilitering, enligt LO.

Nästan en femtedel av de som utförsäkras är medlemmar i Kommunal. Förbundets ordförande Annelie Nordström säger till TT att det regeringen nu föreslår inte räcker.

– De här utförsäkrade borde få en värdig tillvaro. Pengar finns. När så mycket pengar läggs på hög borde de användas för den här gruppen, framför allt till rehabilitering.

Thomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, tycker att regeringens förslag är ”marginella”, och är kritisk till att de träder i kraft först efter årsskiftet.

Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, tycker att det är bra att regeringen inför en ny ersättning för dem som ansöker om sjukpenning utan att ha en sjukpenninggrundande inkomst. (Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson kan den nya ersättningen uppgå till 5 000 kronor i månaden, plus ett nytt, behovsprövat bostadsstöd.) I dag tvingas utförsäkrade som är för sjuka för Arbetsförmedlingens program i många fall söka socialbidrag.

– Men den nya ersättningen berör en begränsad grupp. På sikt behövs en grundersättning för alla i sjukförsäkringen, säger Irene Wennemo. Det är viktigt för exempelvis studerande utan studiemedel, som kan bli helt utan inkomst om de blir sjuka.

Irene Wennemo konstaterar att det är svårt att veta vilken effekt regeringens nya undantag från ”utförsäkringen” får. Regeringen överlåter åt i första hand Försäkringskassan, i andra hand domstolarna, att bedöma när det är ”oskäligt” att flytta över dem som förbrukat sina dagar med sjukpenning till Arbetsförmedlingen.

– Försäkringskassan och socialdepartementet har fört diskussioner om hur begreppet ”oskäligt” ska tolkas. Men hur det blir i praktiken återstår att se.

– Försäkringskassan får i alla fall större utrymme att göra en bedömning. Och ett större ansvar, regeringen lämnar över ansvaret till myndigheterna.

Mot detta reagerar Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert vid Svenskt Näringsliv. Hon anser att regering och riksdag måste precisera i vilka fall det är ”oskäligt” att sjuka måste lämna sjukförsäkringen då de passerat tidsgränserna.

– Att lagstiftaren preciserar detta är otroligt viktigt för rättssäkerheten. Vägledning behövs. Det räcker inte att säga att ”oskälighet” är ett känt begrepp inom juridiken. De flesta av Försäkringskassans handläggare är inte jurister.

En punkt i regeringens förslag får entydigt beröm av Svenskt Näringsliv: att arbetsgivaren inte ska behöva betala sjuklön till anställda på nytt om de blir utförsäkrade och sedan kommer tillbaka till sjukförsäkringen efter en period i Arbetsförmedlingens regi.

– Det här är ett påtagligt problem för våra medlemsföretag, säger Sofia Bergström. Och för deras anställda. Om arbetsgivaren säger nej till att betala sjuklön, med hänvisning till att de bara ska betala sjuklön en gång under en och samma sjukperiod, så blir den anställde utan pengar.