Företagen anställer igen – men de nya jobben är osäkra. Hälften av de nyanställda får tillfälliga visstidsjobb. Allra mest växer bemanningsbranschen. Och mer än hälften av de nya jobben i uthyrningsföretagen är tillfälliga.

Inom industrin står visstidsjobben för hela ökningen av sysselsättningen.

I onsdags protesterade verkstadsklubben på Volvo Lastvagnar i Tuve mot att de nyanställda inte får fasta jobb. Aktieägarna på Volvostämman möttes av flygblad om de nya otrygga jobben.

Utvecklingen oroar också IF Metalls avtalssekretare Veli-Pekka Säikkälä. Han befarar att en ännu större andel av de anställda i industrin i framtiden kommer att vara anställda på visstid. Han jämför med krisen på 90-talet. Före krisen var runt tre procent anställda på visstid och efter det har gruppen med lösare anställning legat mellan sju och nio procent.

Samtidigt kan Veli-Pekka Säikkälä konstatera att IF Metalls medlemmar hos bemanningsföretagen har ökat från 2 000 före krisen till 5 000 nu.

– Men jag tror ändå inte att an­delen bemanningsanställda blir mer än fem procent i industrin, eftersom det blir så dyrt för företagen att hyra in personal.

Han pekar på att en inhyrd enligt kollektivavtalet ska ha genom­snittslönen på en arbetsplats och att inhyrning därför blir runt 35 procent dyrare än att anställa direkt, när även bemanningsföretaget fått sin ersättning.

Veli-Pekka Säikkälä tror också att avtalen ger ett bra skydd mot alltför stor tillväxt av de visstids­anställda, eftersom deras anställning inom ett år ska övergå i ett fast jobb. En oroande del av utvecklingen är dock att en del arbetsgivare vill sluta lokala avtal om visstids­anställning under längre tid än ett år, säger han.

Teknikföretagens förhandlings­chef Anders Weihe tycker inte att utvecklingen är särskilt överraskande – eller oroande.

– Osäkerheten är stor om den ekonomiska upphämtningen. Därför är företagen obenägna att binda upp sig till fasta anställningar, säger han.

Han säger också att visstidsjobb inte behöver vara otrygga, eftersom de många gånger övergår i fasta jobb. Dessutom anser han att det är osäkert om de bemanningsanställda har mer osäkra jobb än de som är anställda av kundföretaget, eftersom uthyrningsföretag kan finna arbete åt sina anställda hos flera olika kunder.

Anders Weihe säger att företagen behöver metoder för att anpassa sig till svängningar i ekonomin. För att behålla konkurrenskraften kan företag spela med varierad arbetstid, visstid och inhyrning av personal.

– För företag som inte kan anpassa sig till variationerna i efterfrågan är det kört.

Lasse Thörn är chef för LO:s Arbetslivsenhet. Han säger att det är positivt att antalet anställda växer.

– Men det är bekymmersamt att en så stor del är visstidsanställda. Det betyder att fler har osäkra jobb.

Om bemanningsföretagen används på rätt sätt kan han inte se några problem. Men han pekar samtidigt på att de bemanningsanställda inte får fortbildning och personalutbildning i samma utsträckning som andra anställda.