Försäkringskassan bör ta hänsyn till forskning som visar att butiksarbete är lika tungt som industriarbete, anser socialförsäkringsministern. Handels tror på ett genombrott för mer jämställd bedömning av arbetsskador.

– Glädjande. Det här ökar förhoppningsvis kvinnors möjligheter att få arbetsskador godkända, säger Martine Syrjänen Stålberg på Handels.

Anställda i kvinnodominerade yrken har länge haft svårare att få sina skador godkända som arbetsskador än anställda i tunga, mansdominerade jobb.

Exempelvis butiks­anställda får också ofta avslag då de ansöker om sjukpenning därför att deras arbete bedöms som lätt.

Men forskare vid Lunds universitet, som har mätt belastningen vid olika arbetsmoment i livsmedelsbutiker, har nyligen visat att butiksarbete är lika tungt som exempelvis monteringsarbete i industrin.

Forsknings­rön som Handels gjort sitt bästa för att sprida, bland annat inför internationella kvinnodagen i år.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) sa i veckan att Försäkringskassan bör ta hänsyn till de nya rönen.

– Vi är glada att frågan kommit upp på ministerns bord – att han uppmärksammar skillnaden i hur manligt och kvinnligt arbete bedöms, kommenterar Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels. Han skickar en viktig signal till Försäkringskassan.

En helt jämlik bedömning av kvinnors och mäns skador kommer att ta tid att uppnå, men Handels hoppas att en förbättring kommer att märkas relativt snabbt.

– Vår arbetsskadehandläggare har saknat forskningsstöd för att hävda att butiksarbetet ger förslitningsskador. Och våra medlemmar har kämpat vidare med värktabletter och cortisonsprutor. Nu kan vi hänvisa till den nya studien, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Studien från Lunds universitet visar alltså att butiksarbete innebär lika stor fysisk belastning som industri­arbete. Särskilt det bundna arbetet i kassan framstår som skadligt. Att plocka varor ute i butiken innebär visserligen något högre belastning, men är mer dynamiskt.

Martine Syrjänen Stålberg anser att Arbetsmiljöverkets direktiv om hur länge man får arbeta i kassan är tydliga – men i praktiken kringgås de ofta.

– I en livsmedelsbutik där en strid ström av kunder lägger upp varor på ett band får arbetspassen i kassan vara högst två timmar.

En del anställda får då arbeta två timmar, följt av 40 minuters obetald tid och sedan ett nytt tvåtimmarspass i kassan. Det är att missbruka reglerna.

– Bäst är vidga arbetsinnehållet till att omfatta alla uppgifter i butiken. Då håller kroppen längre, och de flesta tycker att jobbet blir roligare. Men för att de anställda ska lära sig alla uppgifter krävs fasta anställningar och fler heltider.

Fakta

Hälften inte med i facket

• Nästan 70 procent av Handels 145 000 medlemmar jobbar i butiker.
• Ungefär lika stor andel av förbundets alla medlemmar är kvinnor, och ovanligt många av medlemmar är unga. Närmare en tredjedel är yngre än 30 år, nära hälften är yngre än 35 år.
• Samtidigt står dock nära hälften av arbetarna i handelsbranschen utanför facket.