På fem år har långtidssjukfrånvaron nästan halverats. Mest har den minskat för kvinnor, men fortfarande är kvinnor i betydligt större utsträckning långtidssjukskrivna än män, enligt Nyckeltalsinstitutet som bygger statistiken på 200 organisationer med över 600 000 anställda.

Nästan två procent av männen var 2010 sjukskrivna i mer än två veckor. För kvinnor är andelen nu nere på strax över tre procent.