Företag har mycket att vinna på att de anställda känner engagemang och arbetsglädje på jobbet, enligt forskaren Richard Berglund. Nu fördjupar han sin forskning om hur engagemanget skapas.

Du har forskat länge, och doktorerat med en avhandling om engagemang och arbetsglädje. Varför har du valt just det här ämnet?

– Det är viktigt. Genom att skapa medverkan och använda den kraft som finns hos arbetarna kan man få en helt annan dynamik på arbetsplatserna och utnyttja de resurser som finns.

Hur står det till med engagemanget på arbetsplatserna?

– Det är klart underutvecklat på många håll. Det är mycket mer prat än verklighet. De flesta ser fortfarande jobbet som ett jobb. De utför vad de blir tillsagda att göra, och inte så mycket mer. Det finns en väldig potential som är outnyttjad och de företag som skapar förutsättningar så att folk väljer att engagera sig kan vinna så otroligt mycket.

Du har i din tidigare forskning tagit fram tio faktorer som skapar engagemang och arbetsglädje. Vilka är allra viktigast?

– Det absolutviktigaste är uthållighet och långsiktighet. Det tar tid att bygga upp ett engagerande klimat, men går snabbt att rasera. Det är som en planta som måste vårdas. Sedan är det viktigt att skapa en anda av lärande och nyfikenhet som stimulerar till frågor, nytänkande och experiment. Det är väldigt engagerande.

Du har nu fått 3,4 miljoner i forskningsanslag från Afa, bland annat för att ta fram ett verktyg för företagsledningar. Hur ska det se ut?

– Min idé är att med hjälp av enkäter fråga medarbetare och chefer hur det ser ut på deras företag och att sedan ställa bilderna mot varandra. Jag har en tes om att chefer ofta har en allt för positiv bild av hur medarbetarna uppfattar det.

Har du något enkelt tips till chefer som insett att de har omotiverade arbetare?

– Det finns ingen quick fix. Det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbeta med att bygga upp en företagskultur som skapar engagemang.

Ja, men vad ska chefen börja med?

– Det första är att ställa sig frågan om man vill att dem man chefar över faktiskt ska vara med och bestämma på riktigt. Om svaret är ja får man ifrågasätta vilka beteenden och faktorer som står i vägen idag, och tänka på hur man själv skulle agera om man stod på andra sidan av var arbetare. Skulle man då engagera sig mer än att bara sköta sitt jobb, om svaret är nej kan man ju fundera på vad som skulle kunna ändra det.

Slutligen, går det att engageras sig och finna arbetsglädje i alla jobb, eller finns det hopplösa fall?

– Det är väldigt relativt, men jag tror nog att det alltid går att få ut mer engagemang och arbetsglädje oavsett vilka arbetsuppgifterna är.

FOTNOT: Richard Berglund bedriver sin forskning vid forskningskoncernen Swerea som bedriver forskning inom industri och teknik. Swerea-koncernen ägs av staten och industrin.