Utredningen om höjd pensionsålder ska undersöka arbetsmiljöns och arbetsvillkorens betydelse för hur länge vi orkar jobba.

Det säger Tomas Eneroth, socialdemokratisk representant i pensionsgruppen, som förutom S består av de fyra regeringspartierna.

Pensionsgruppen har enats om att se över alla åldersgränser som gäller pensionerna. Syftet är att högre medellivslängd inte ska resultera i sämre pensioner. Regeringen kommer att besluta om direktiv till denna översyn inom kort, preliminärt den 14 april, och då också utse en särskild utredare.

Redan i regeringsförklaringen i höstas sa Fredrik Reinfeldt att regeringen vill ändra lagen om anställningsskydd så att anställda får rätt att jobba kvar till 69 års ålder (i dag går gränsen vid 67 år). Moderaterna vill också se över de åldersgränser från vilka man får ta ut allmän pension (61 år), garantipension (65 år) och privat pensionssparande och en del tjänstepensioner (55 år).

– Men många orkar inte ens till 65 år. Därför blir utredningsuppdraget väldigt brett, säger Tomas Eneroth.

– Vi har lyft in arbetsmiljö- och arbetslivsfrågorna i utredningen. I pensionsgruppen är vi nu överens om att direktiven ska ta ett helhetsgrepp.

Regeringen har tidigare ändrat las så att anställda fått rätt att arbeta kvar till 67 år i stället för 65. Det fick facket att stämma regeringen för brott mot ILO-konventioner: Reformen bröt retroaktiv in i ingångna kollektivavtal, och innebär att människor arbetar efter 65 med sämre social trygghet.

– Jag vill att utredningen granskar den problematiken, säger Tomas Eneroth, som medger att det är en reaktion mot regeringen vilja att höja åldersgränsen ytterligare två år.

Att få människor att jobba längre är mycket mer komplext än regeringen verkar förstå. Det kommer att föra med sig ökade kostnader för staten, hävdar Tomas Eneroth, som syftar på att rätten till ersättning från a-kassan och sjukförsäkringen inte gärna kan ta slut vid 65 år om man får ta ut garantipension först när man är 67.

Diskussionen om hur fler ska kunna arbeta högre upp i åldrarna har tagit ny fart efter LO:s rapport ”Pensionssystemet i halvtid”, som kom i februari. Socialdemokraterna ordnar ett seminarium om rapporten tillsammans med LO den 27 april.