Ohio blev häromveckan nästa delstat att strypa förhandlingsrätten för offentliganställda. Ett beslut som stöter på hårt motstånd.

– Jag har fått nog av myndigheternas försök att ge sig på löntagarna. Själv jobbar jag inom den privata sektorn, men det är inte rätt det som sker i den offentliga sektorn. Offentliganställda har fått göra stora eftergifter precis som vi. De är inga överbetalda krösusar, säger Sandra Harlow som jobbar i en livsmedelsaffär.

Hon tror att den nya lagen kan få stora negativa effekter för Ohio.

– Om lagen står fast kommer vi att förlora en massa bra folk. Våra unga som är på väg upp och utbildar sig kommer att flytta härifrån, säger Sandra Harlow.

Hon är en av cirka 400 personer som samlades i måndags i Dayton, Ohio för att protestera mot inskränkningarna av den fackliga förhandlingsrätten. Dagen hade uppropats till solidaritetsdag inom den amerikanska fackföreningsrörelsen. Manifestationer hölls runtom i landet för att visa enat motstånd mot den senaste tidens politiska försök att försvaga facken inom den offentliga sektorn.

Det var i slutet på förra veckan som den republikanska guvernören i Ohio, John Kasich, undertecknade den nya lagen. Efter att den med knapp marginal gått igenom delstatsparlamentet. Guvernören hävdar att ändringarna behövs för att spara pengar.

Reformen berör 360 000 offentliganställda i Ohio. De kommer – om lagen träder i kraft – bara att kunna förhandla om lönen. Några andra anställningsvillkor kommer parterna inte att få diskutera vid förhandlingsbordet.

En av dem som kommer att påverkas av den nya lagen är Clayton Zehring, som jobbar vid ett fängelse i Dayton. Han tror att förändringen kommer att leda till försämrad lön och sjukvårdsförsäkring.

– I praktiken kommer vi inte att kunna föra några riktiga avtalsförhandlingar. Om parterna inte kan enas kommer de lokala politikerna få välja vilket av parternas slutbud som ska gälla, säger Clayton Zehring.

Fackens motdrag är att försöka samla in tillräckligt många namnunderskrifter för att tvinga fram en folkomröstning om den nya lagen, som är vilande i väntan på utgången av den processen.

– Många av mina jobbarkompisar vet inte så mycket om den här lagen. Därför kommer vi att försöka prata med våra medlemmar för att hålla dem informerade om vad som händer, säger Clayton Zehring.