Maskinentreprenörerna (ME) varslar om lockout. Om sju dagar stängs samtliga Byggnads runt 1 500 medlemmar ute från arbetsplatserna, men bara runt 600 omfattas då av strejken.
– Maskinentreprenörerna trappar upp konflikten. De gör det kraftigt och under pågående medling, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare.

Han tycker att det är beklagligt att arbetsgivarna självmant eskalerar konflikten i stället för att försöka hitta en lösning.

Maskinentreprenörernas lockout av samtliga Byggnads medlemmar träder i kraft nästa torsdag, två dagar efter att Byggnads första strejkvarsel lösts ut. Fyra dagar senare, den 19 april, träder Byggnads utökade strejkvarsel i kraft som omfattar samtliga medlemmar på avtalsområdet.

– ME skyndar på processen några dagar och det blir spännande att höra vad deras arbetsgivarkompisar i byggindustrierna tycker när de blir av med sina kranar tidigare, säger Torbjörn Johansson.

Han tror dock att arbetsgivarnas lockout kan ge facket psykologiska fördelar i konflikten.

– Nu blir det inte vi som tar ut folk i strejk utan arbetsgivarna som kastar ut dem.

Maskinentreprenörernas vd, Hampe Mobärg, ger en helt annan bild av konflikten. Han säger att lockouten bara är en naturlig reaktion på Byggnads strejkvarsel och en standardåtgärd för att begränsa kostnaderna.

– Det är ingen större dramatik. Det är inte vi utan Byggnads som står för de verkliga stridsåtgärderna, säger han.

Hampe Mobärg hävdar att själva grunden till konflikten är en ologisk lögn från facket. Enligt Byggnads finns en överenskommelse sedan 1970-talet att anläggningsavtalets regler i stort ska gälla även Maskinentreprenörerna, men det förnekar Hampe Mobärg.

– Det är så dumt så att man bleknar. Varför skulle vi ha ett enskilt avtal då? De vill tvinga på oss regler från ett annat avtalsområde som skulle ge våra företag kraftigt ökade kostnader, säger han.

– Att facket sedan gör så här mitt i en avtalsperiod och med helt oproportionerliga stridsåtgärder är anmärkningsvärt, säger han.

Enligt Torbjörn Johansson är det dock Hampe Mobärg som ljuger.

– Han pratar inte sanning. Allt vi gör med Byggindustrierna har Maskinentreprenörerna skuggat i närmare 40 år och nu vill de helt plötsligt inte göra det längre. De försöker nu att skaffa sig konkurrensfördelar, och det kan vi inte gå med på.

Medlingen mellan parterna har pågått sedan i måndags och båda parter träffar medlarna under dagen.

– Det är alldeles för tidigt att säga något om hur det går, säger Torbjörn Johansson, och där håller Hampe Mobärg med.

– Vi får se hur det blir, men vår vilja är givetvis att hitta en lösning, säger han.

Om medlarna inte lyckas ena parterna tar byggnads ut 600 medlemmar på 38 företag i strejk på tisdag.