Skogskoncernen SCA ska minska personalstyrkan i Sundsvallsområdet med hundra man. Redan tidigare har SCA gett besked om att 42 jobb försvinner vid Ortviken.

Nu inleds förhandlingar om att ta bort ytterligare 58 tjänster när en gemensam organisation bildas som ska svara för underhållet av Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk och Östrands massafabrik.