Vårdförbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund  och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har enats om ett nytt sifferlöst avtal.

Avtal omfattar nästan 100 000 sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensköterskor, biomedicinska analytiker och sjukgymnaster.

Vårdförbundets kongress sa ja till det nya avtalet i dag, tisdag. Kongressen var inte enig. Minoriteten litade inte på kommunernas och landstingens vilja att följa avtalets intentioner och ville ha in stupstocksregler.

Inför det förra avtalet strejkade sjuksköterskorna i sex veckor. De ansåg inte att den lokala lönebildningen fungerade och var missnöjda med nivån på löneökningarna. Nu säger Vårdförbundet ja till ett avtal utan nivåer, där lönerna ska sättas lokalt.

– Vi gjorde en utvärdering förra sommaren och såg att man har gjort framsteg lokalt, även om det naturligtvis finns arbetsgivare där det inte hänt så mycket. Vi har landat i att vi vill fortsätta och skapa stöd i centrala avtal för de lokala processerna, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

Det nya avtalet
gäller i fyra år från den 1 april – men avtalet kan sägas upp efter två år. SKL och facken är överens om att göra en fördjupad analys av lönestatistiken nästa höst.

Avtalet innebär att lönerna ska ses över en gång om året. Kontrolldatumet är den 1 april varje år.

Inför förhandlingarna
krävde Vårdförbundet bättre löneutveckling för medlemmar med specialistkunskap, bättre lokal lönebildning och centralt reglerade arbetstider för medlemmar som jobbar både natt och dag.

Förbundet fick in en konkret formulering om att kompetens och specialistkunskap ska premieras vid lönesättningen. Arbetstiderna, framför allt på natten, var ”en svår nöt att knäcka”, som Anna-Karin Eklund uttrycker det.

I avtalet står det att lokala parter som vill träffa avtal om arbetstiderna ska få stöd. Dessutom ska SKL och Vårdförbundet fortsätta att diskutera arbetstiderna nationellt.

För första gången
skrev Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund med 12 000 medlemmar under ett gemensamt avtal med Vårdförbundet. Båda förbunden ser avtalet som ett branschavtal för hälso- och sjukvården med betoning på kompetens.

Sjukgymnasterna har tidigare förhandlat tillsammans med 16 andra förbund i Akademikeralliansen.

– Nu har vi bytt strategi och vi är väldigt nöjda med vårt samarbete, säger förbundets ordförande Anna Hertting.

Det nya avtalet innehåller faktiskt ett par siffror. Ob-tilläggen höjs med 3,5 procent från och med den 1 april och föräldralönen förlängs från tre till fem månader