Nästan 60 procent av Sveriges småföretagare är utan kollektivavtal — och fler blir de, visar en rapport från Företagarna.

Anders Fogelberg på Företagarna säger till Dagens Nyheter att skälet inte är att småföretagen vill ge de anställda sämre villkor utan att det är så krångligt att ha avtal med facket. Om avtalen var helt frivilliga skulle det också underlätta, tror han.

– Då skulle man bli mer angelägen om att utforma avtalen så att de blir attraktiva.