Jag är en ensamstående mamma som jobbar inom vården. Jag bor i Sveriges tredje största stad men det finns inte en enda OB-dagis. Det senaste dagiset stänger klockan 20.45 – en timme innan jag går av mitt kvällspass. På grund av detta måste jag tacka nej till massa jobb och har alltid svårt med min ekonomi. Hur vill folk att vi ska överleva och kunna försörja våra barn om vi inte ens har tillgång till barnomsorg?

Det här är en mammas reaktion på Kommunals kampanj för bättre öppettider i förskolan. Rapporten Alla andra hämtar tidigt visar att hon inte är ensam. Nästan var tredje kommunalare med småbarn kan inte arbeta heltid eftersom förskolan öppnar för sent eller stänger för tidigt. Det vanligaste är att förskolorna öppnar mellan sex och sju på morgonen och stänger mellan halv sex och sex, men det finns förskolor som har betydligt kortare öppettider.

Rapporten visar även att det finns en norm om att hämta tidigt på dagis. Av de som svarade på Kommunals enkät känner hälften press att hämta tidigt, framför allt för att så många andra barn blir det.

Den svenska barnomsorgsmodellen är hotad. Personaltätheten i förskolan är betydligt lägre i dag än i början av 1990-talet – från i snitt 4,4 barn per årsarbetare 1990 till 5,3 i dag. Samtidigt har kraven på förskolans pedagogiska verksamhet höjts.

Det finns en tendens att förskolor koncentrerar den pedagogiska verksamheten till några timmar mitt på dagen då det finns mest personal. Resten av tiden blir barnpassning med få vuxna. Det här går på tvärs mot förskolans läroplan, som betonar att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet.

Förskolan behöver anpassas till ett samhälle där allt fler föräldrar arbetar på tider utanför kontorstid. Vi lever i ett dygnet-runt-samhälle där vi kräver tillgång till service dygnets alla timmar. Samtidigt skambelägger vi dem som behöver ha barnen sent på dagis. De utökade öppettiderna handlar inte om att barn ska vara på förskolan dygnet runt, utan att det ska finnas en valfrihet även när det gäller öppettider så de föräldrar som har sin arbetstid förlagd tidig morgon eller sen kväll ska kunna arbeta och få barnomsorg då.

Bristen på barnomsorg när föräldrar behöver den får stora samhällsekonomiska konsekvenser. Det är framför allt LO-kollektivet som har schemalagd arbetstid utanför kontorstid. Den genomsnittliga förvärvsfrekvensen bland Kommunals medlemmar är 84 procent. Hälften av medlemmarna – 250 000 personer – jobbar deltid. Nio av tio är kvinnor. De tjänar mindre pengar och betalar mindre i skatt än vad de skulle kunna göra, om de hade möjlighet att arbeta heltid. Föräldrar som tvingas tacka nej till heltidstjänster under småbarnsåren, för att det saknas barnomsorg, riskerar att fastna i deltidsarbete.

För att säkra den svenska barnomsorgsmodellen kräver Kommunal:

  • Öppettider i förskolan som motsvarar föräldrarnas behov.
  • God bemanning i förskolan, så att förskolorna kan fullfölja sitt uppdrag att ge lärande, trygghet, omsorg och service. För detta behövs både barnskötare och förskollärare, och både kvinnor och män.
  • Utökad barnomsorg med verksamhet kvällar, nätter och helger.
  • Ge alla barn tillgång till förskolan – även barn till föräldrar som tar emot försörjningsstöd.

Annelie Nordström
Kommunals ordförande