På Magnus Nilssons alltid infallsrika blogg Litteratur och klass har det dykt upp ett anspråkslöst förslag som knyter an till tanken att fackföreningsrörelsen och socialdemokratin måste skapa nya berättelser – en ganska reklaminspirerad analys som reaktion på förra årets valresultat.

Magnus idé är att berättelsåtererövrandet måste ta vägen via arbetarlitteraturen. Han skisserar studiecirklar, skrivarcirklar, en läsfrämjande kulturpolitik och en allmän upphöjelse av kulturen i arbetarrörelsens media.

Han föreslår även, med den blygsamhet som man kan tillåta sig på en blogg:

4. Arbetarrörelsen måste omedelbart avsätta pengar för ett stort forskningsprojekt om arbetarlitteraturens historia, med målet att publicera en arbetarlitteraturhistoria som är minst lika ambitiös som den redan existerade Skånes litteraturhistoria. Till projektet bör knytas några doktorandtjänster och finansiering av en årligt återkommande konferens om svensk och internationell arbetarlitteratur. (Tänk om det fanns någon litteraturvetare med arbetarlitteratur som huvudsakligt forskningsintresse som kunde åta sig att leda ett sådant projekt…)

En helt utmärkt idé!

Läs hela blogginlägget här!