När servitrisen sökte jobb och berättade att hon var gravid fick hon nobben av restaurangägaren i Örebro. Nu får hon 50 000 kronor i ersättning för diskriminering.

För ett drygt år sedan sökte den gravida kvinnan jobb som servitris på en restaurang i Örebro. Hon hade både restaurangutbildning och erfarenhet av olika krogjobb och kallades några dagar senare till intervju. När hon under intervjun berättade att hon var gravid, fick hon rådet att söka jobbet på nytt senare. Krögaren inte ville lära upp någon som bara kunde jobba några månader för att sedan vara ledig.

Några dagar senare ringde kvinnan upp restaurangen och ifrågasatte varför hon inte fick jobbet. Hon spelade in samtalet där krögaren upprepade att han inte ville lära upp någon som ska vara föräldraledig.

Kvinnan anmälde det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen som tog fallet till Arbetsdomstolen (AD), och krävde sammanlagt 210 000 kronor i diskrimineringsersättning och skadestånd till kvinnan.

Krögaren hävdade att kvinnan inte fått jobbet för att hon inte kunnat svara ordentligt på intervjufrågorna och för att det fanns andra sökande med bättre meriter, men det var inget Arbetsdomstolen köpte, i alla fall inte fullt ut.

I sin dom konstaterar AD att den gravida kvinnan både diskriminerats och missgynnats enligt föräldraledighetslagen. Den sökande som fick jobbet hade inte bättre meriter än den gravida kvinnan. Men krögaren hade ändå flera andra skäl till att inte anställa kvinnan, bland annat bristande personkemi, vilket han också framhåller på kvinnans bandinspelning.

Eftersom graviditeten inte var den enda orsaken till att kvinnan missade anställningen får hon en betydligt lägre ersättning än DO krävt, nämligen 50 000 kronor.