Unionens kanslichef Nils-Åke Carlsson entledigas från sitt uppdrag av förbundsstyrelsen. Skälet är att ledningen inte har fullt förtroende för sin kanslichef.

– Nils-Åke Carlsson har lyckats väl med att bygga upp det nya förbundets verksamhet och gemensamma kultur. Men uppdragets som kanslichef förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete med förbundets förtroendemannaledning. Det har inte fungerat fullt ut, vilket jag beklagar. Vi är därför överens om att det är bäst att gå skilda vägar, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett intern personalmeddelande.

Nu blir Hanna Brandt González tillförordnad kanslichef hos Unionen.

Nils-Åke Carlssons förordnande gick ut i höstas och då förlängdes det.

När Sif och HTF slogs samman till Unionen fick Nils-Åke Carlsson uppdraget att dra ner på personalen i den nya organisationen. 900 anställda hos Unionen skulle dras ner till 675. Minskningen skedde med uppsägningar och olika slags frivilliga uppsägningspaket.

Neddragningen följdes av en diskussion mellan Unionens ledning företrädd av Nils-Åke Carlsson och de anställdas fackliga organisation om bland annat individgaranti i lönerörelsen och om sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Denna diskussion ledde till en förtroendeklyfta mellan arbetsgivaren Unionen och facket på Unionen.

Förra året drog Unionen igång en omdiskuterat satsning på kommunikation för den egna personalen. Kanslichef Nils-Åke Carlsson var drivande i projektet.

Tanken var att se till att fackets medlemmar blir bra bemötta. Metoden för detta heter kommunikologi. Unionen köpte in kommunikationsutbildning för 23 miljoner kronor och för de anställda motsvarande det utbildning under 7 000 arbetsdagar.