De 12 april går 600 medlemmar i Byggnads i strejk om facket inte fått något nytt avtal med arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna innan dess. – Vi kräver samma villkor som i byggavtalet, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare.

Företagen i Maskinentreprenörerna är entreprenörer som jobbar med bland annat kranar, traktorer, gräv- och pumpmaskiner vid byggen. Arbetsgivarorganisationen är en avknoppning från Sveriges byggindustrier (BI) och har sedan den bildades haft i princip samma villkor som gällt enligt anläggningsavtalet som facket haft med BI. Och det är det striden nu gäller.

Sedan facket och BI slagit ihop anläggningsavtalet och byggavtalet till ett enda byggavtal anser facket att det avtalet ska gälla även Maskinentreprenörerna, vilket arbetsgivarna inte vill gå med på.

– Vi kräver att det blir lika för alla. Vi kan inte skriva avtal med olika villkor, så att Maskinentreprenörerna får fördelar som inte företagen inom Sveriges byggindustrier har, säger Torbjörn Nilsson.

Han säger att förhandlingarna kärvat på en rad punkter, men att det ändå finns en tydlig stridsfråga, och den gäller lönerna. Facket kräver att förare från Maskinentreprenörerna ska garanteras samma utbetalningsnivå som de övriga i ett bygglag om entreprenadfirman utför mer än 900 timmar på arbetsplatsen, vilket avtalet säger i dag.

– Det vill arbetsgivarna ta bort, men om man inte tar in den regeln får maskinentreprenörerna en konkurrensfördel och det kan vi aldrig acceptera.

Facket har därför sagt upp avtalet med Maskinentreprenörerna. Avtalet löper ut den 11 april och facket har också varslat om strejk från och med den 12 april. Då lägger 600 medlemmar på avtalsområdet ner arbetet. En vecka senare utökas strejken, om inget avtal träffats innan dess.