Kommunal säger nej till alla fas 3-placeringar inom vård och omsorg i Västerås. Det gäller både i kommunen och i privata vårdbolag.

– De gör våra arbetsuppgifter. Det tränger undan jobb och leder till lönedumpning. Jag anser att alla LO-förbund måste vara vaksamma. Det är våra jobb det gäller, säger Nicklas Gustafsson, vice ordförande i styrelsen för Kommunals sektion 11.

Beslutet togs i förra veckan. Orsaken är att Arbetsförmedlingen ville placera en deltagare i fas 3 på en arbetsplats som hade skurit ner på personalen.

– Jag kan inte se hur man som arbetsgivare kan motivera att man ska ta in fas 3-deltagare för att utföra våra arbetsuppgifter i stället för att anställa mer personal, säger Nicklas Gustafsson och fortsätter:

– Så länge möjligheten finns att ta in gratis arbetskraft via fas 3 kommer kommunen inte att anställa fler.

Tanken är att fas 3-deltagarna ska göra de arbetsuppgifter som den ordinarie personalen inte hinner med i vård och omsorg. Det skapar gränsdragningsproblem.

– Vård och omsorg passar dåligt för fas 3, därför att det är så svårt dra en skiljelinje mellan ordinarie arbetsuppgifter och sådant som inte skulle bli utfört annars, tycker Nicklas Gustafsson.

Arbetsförmedlingen ska samråda med facket inför varje fas 3-placering. Det betyder att arbetsförmedlingen skickar ett meddelande om placeringen som Kommunal yttrar sig över.

– Vi kommer inte att placera ut någon inom vård och omsorg mot Kommunals vilja. I stället får vi leta efter andra platser tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet, berättar Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Han konstaterar att undanträngningseffekter, det vill säga att fas 3 tränger ut vanliga jobb, ska undvikas.

– Här är det fackliga samrådet viktigt. Kommunal har tidigare godkänt placeringar i vård och omsorg. Nu har de tagit detta beslut. Vi har full respekt för det, men de kanske ändrar sig längre fram, säger Kauko Leppälä.