Den ohyggliga utvecklingen i Japan har åter väckt liv i kärnkraftsdebatten.

Men trots alla tvärsäkra åsikter är det svårt att dra några långtgående slutsatser för Sveriges del.

Kärnkraften inte är en säker energikälla, men det är en kunskap som knappast kan ha undgått någon redan före jordbävningen och den efterföljande tsunamin.

Sverige har likt andra länder valt att ta en kalkylerad risk när vi slagit in på kärnkraftsvägen.

Men dessa risker är trots allt av annan art än i det jordbävningstyngda Japan.

En framtida risk som vi i Sverige har brottats med sedan kärnkraftsepokens gryning är vad vi ska göra av avfallet, en fråga som inte är löst och som faktisk just denna vecka lämnas över till Strålskyddsmyndigheten.

Andra faktorer, som felaktigt montage på Forsmark 2006 och avslöjandet att säkerhetsrutinerna på Ringhals fullständigt nonchalerats, är också ett större hot mot våra svenska kärnkraftverk än risken för en jordbävning.

Den nya debatten kan ändå leda framåt.

Trots vetskapen om att kärnkraften inte är långsiktigt hållbar har satsningar på alternativa energikällor länge varit eftersatt. Det relativa försprång Sverige en gång hade på området är sedan länge borta. Låt debatten i stället bli en utgångspunkt för framtidens energiförsörjning, och se tragedin i Japan som den mänskliga tragedi den är, utan att blanda in risken för jordbävningar i behovet av förnyelsebar energi.