I en debattartikel publicerad den 21 februari i LO-Tidningen gör Centrum för rättvisa gällande att Målareförbundet försöker att med hjälp av fackliga stridsåtgärder tvinga fram ett olagligt avtal. Centrum för rättvisa går till angrepp mot facket under förvändningen att vara ombud för ett mindre måleriföretag på Gotland och dess anställda, som lägligt lånar ut sig som offer för fackliga stridsåtgärder som sägs kränka såväl enskilda som Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Bakgrunden är mycket mindre spännande än så: Måleriföretaget Colorelit och Målareförbundet har haft överläggningar sedan i juni 2010 om ett avtal. Företaget har bland annat sagt sig föra samtal med de två arbetsgivareföreningar vi har i branschen. I det läget skulle det vara oss främmande att vidta stridsåtgärder.

Målareförbundets syn på den svenska modellens funktionssätt innebär nämligen att vi är angelägna om att företag, likväl som anställda, är organiserade, vilket inte minst ger våra kollektivavtal en hög trovärdighet.

Den främsta invändningen mot att ingå avtal var enligt företaget en rädsla för att tvingas att betala ackordslön (ca 20 kr/tim utöver timlönen), en rädsla som inte är helt ogrundad. Så länge företag och anställda är överens är det inget problem att arbeta med en fast lön. Det är först när någondera av målare eller arbetsgivare så begär som ackordet blir tvingande.

Det som Centrum för rättvisa gör till ett huvudnummer är frågan om Målarnas semesterkassa skulle kunna utgöra ett så stort hinder att företag därigenom skulle kunna ha rent rättsenliga skäl för att inte ingå kollektivavtal. Centrum för rättvisa försöker i alla fall att få semesterkassan att framstå som en olaglig och för den enskilda målare kränkande verksamhet.

Tanken med Målarnas semesterkassa, allt sedan den bildades 1938, var och är alltjämt att säkerställa att Målare kan ha betald semester på sommaren, som för övrigt också är en av internationella konventioner skyddad rättighet.

Beroende på konjunkturläge är det uppemot 25 procent av målarna som drabbas av arbetslöshet och/eller byter arbetsgivare under året. Tack vare semesterkassan har de rätt till betald semester under sommaren. Det är förmodligen därför som över 90 procent av Målareförbundets medlemmar i en undersökning före en avtalsrörelse svarar att semesterkassan är en viktig eller mycket viktig fråga och att de vill ha den kvar.

Om ett företag vill slippa iblandning i den fria rätten att leda och fördela arbeten samt i lönesättning och andra villkor, då återstår bara att vägra teckna avtal och därigenom utsätta sig för risken att bli försatt i blockad. Om ett företag däremot tror på ordning och reda och seriöst vill utveckla villkoren för företaget i måleribranschen, så finns möjligheten att organisera sig i en arbetsgivareförening.

Självklart anser inte Målareförbundet att vare sig företag eller anställda ska tvingas att gå med i en förening. Möjligheten finns ju för företag att ansluta sig till kollektivavtalet genom hängavtal – och för anställda att arbeta som oorganiserade.

Vi kan emellertid inte ha en ordning på svensk arbetsmarknad där en arbetsgivare ska ha fri tolkningsrätt att vägra teckna avtal så snart denne tycker att något känns olagligt eller att han/hon har förmått några anställda som inte är organiserade att tacka nej till avtal.

Kollektivavtalet står som garant för att de anställda skyddas genom försäkringar och pensioner, även om arbetsgivaren kommit på obestånd och inte kan betala.

För det seriösa företaget är det inget problem att åta sig att följa ett kollektivavtal. Däremot är det ett stort problem att konkurrera med företag som inte följer kollektivavtalet och betalar ett lägre pris för att få arbetet utfört.

Vi tar konflikten med Colorelit på Gotland främst för våra medlemmar på ön. De ska inte behöva riskera att drabbas av underbudskonkurrens. Vi tar konflikten även för de företag på Gotland som ingått avtal och tror på en seriös måleribransch där konkurrensen sker på lika villkor och inte på de företags villkor som erbjuder sämst för sina anställda. Vi tar konflikten med Colorelit eftersom vi tror på den svenska modellen.

Colorelit har genom Centrum för rättvisa anmält Målarnas semesterkassa till Datainspektionen. Målareförbundet är övertygat om att semesterkassan tål en granskning av inspektionen. Skulle det vara så att Datainspektionen anser att något vi gör strider mot svensk lag kommer vi självfallet att medverka till att det rättas till.

Mikael Johansson
Förbundssekreterare,
Målareförbundet