Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

Miles Davis hävdade att en bra trummis måste vara stiligt ekiperad. Brännöbon Christian, ledigt klädd med ostyrig frisyr, är sedan cirka tjugofem år framgångsrik i att skapa rik musik, utan att bry sig om yttre elegans. Trummisen fick sitt publika genombrott i början på 90-talet med de ösiga folkrockarna Den fule. Här driver han spelmanslåtarna framåt med fylliga feta rytmer.  En dynamo med pondus är mångas omdöme.

Andra grupper han ingått i, permanent eller sporadiskt, är Entra Live, Gunnel Mauritzon, Kejsarens nya kläder och en konstellation med bland andra brodern och basistprofessorn Anders döpt till Colours.

Den andra sidan av hans musicerande
vetter åt det meditativa och improvisatoriska. Det kan handla om barndansföreställningar, kyrkokonserter och spelningar på museum. En specialitet är avskalade konserter i duo där olika sound utforskas. Jag blev närmast hypnotiserad av Christian och Anders Hagberg på blås då de var i en kyrka i Mölndal för tiotalet år sedan. Han gillar krumbukter, udda takter och kantslag. I en tygkasse fanns allehanda prasslande, plingande och rytmvänliga föremål. Ett paradisiskt tillstånd för den som ville bli överraskad.

Mats Hallberg