Männen är vinnarna på arbetsmarknaden. Kvinnornas arbetsmarknad förbättras visserligen också – men i mycket långsammare takt.

I januari var det 229 000 fler män än kvinnor som hade ett jobb.

– Så här stort har inte gapet varit de senaste 20 åren. Och som det ser ut kommer männens arbetsmarknad att förbättras ytterligare i år och nästa år, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Under finanskrisen
försvann 100 000 jobb på ett år mellan 2008 och 2009. Majoriteten, 68 000, av dem som blev av jobbet var män.

För männens del vände det under sista kvartalet 2009. För kvinnorna kom vändpunkten under första kvartalet 2010. Och det har skapats fler jobb i manliga branscher än i kvinnliga.

Industrin har återhämtat sig efter krisen och byggsektorn växer. Den privata tjänstesektorn, en annan mansdominerad bransch, går bra.

Samtidigt håller den offentliga sektorn igen. Den är en förklaring till att det inte blir särskilt många nya jobb i kvinnodominerade branscher.

Sedan 2005 har befolkningen i arbetsför ålder ökat med 216 000. 170 000 av dem är födda utomlands. Det innebär att det till att börja med måste fram nya jobb bara för hålla sysselsättningen på samma nivå.

Under de senaste fem åren har gruppen kvinnor, som är födda utomlands, ökat med 100 000. Arbetslösheten bland dem är hög. Det är en förklaring till att sysselsättningen bland kvinnor sjunker.

Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad efter kön. I vården är 83 procent kvinnor. Inom industrin är 77 procent män.