I sitt nya nummer konstaterar den göteborgsbaserade nättidningen Alba att ”dagens debatt om utbildning är märkligt befriad från innehåll”. Nättidningen djupdyker i tre decenniers utbildningspolitik och ställer den grundläggande frågan: Vad är kunskap?

Utgångspunkten i flera av temaartiklarna är Sven-Eric Liedmans nya debattbok Hets! En bok om skolan och i en intervju med honom beskrivs hur synen på kunskap blivit allt mer fyrkantig och anpassats efter näringslivet krav. Målet är att alla ska bli anställningsbara. Mot det ställs en kunskapssyn som omfattar hela människan, hjälper oss förstå vår omvärld, vidgar våra vyer och med Liedmans ord befriar oss.

Alba är en av det dryga tiotal nättidskrifter som får kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet. Och det är väl investerade statliga pengar. Ett stort gäng mer eller mindre ideellt arbetande skribenter levererar en stadig ström av artiklar, recensioner och krönikor. Klicka här för att komma till Alba.

Förutom de sex årliga temanumren finns här bland annat Göteborgs kanske mest heltäckande bevakning av scenkonst. En annan höjdpunkt är ett antal betraktelser av signaturen Salamander som ligger i skärmens högerkant. Till exempel förutses en framtida litterär kanon. I takt med att bokhandlarna får ett allt smalare utbud kommer det att ge sig självt: ”Snart läser vi alla bara samma titlar – de som finns att köpa i kiosken.”

Carl-Magnus Höglund

Citat ur Alba

"Utbildning är en fråga om befrielse. Okunnighet är en sorts träldom."