Det fackliga alternativet Jobb och Liv har som mål att teckna alternativa kollektivavtal direkt mellan företag och deras anställda, utanför fackets ramar. Idén är att se mer till individens behov än dagens mer kollektiva lösningar.

Drygt tre år efter starten har företaget tecknat ett enda avtal.

Företagets vd Cristian Sjövind anser att facket inte har förändrats i takt med samhället och att de enskilda personernas förutsättningar glöms bort i avtalsrörelsen.

– I dagens nätverkssamhälle bygger man inte ett starkt nätverk eller kollektiv om individens behov försvinner i det kollektiva. Facken förutsätter att alla har samma behov, säger Cristian Sjövind.

En annan styrka som Jobb och Liv har är, enligt Cristian Sjövind, att det är ett företag.

– Facket har inte de här utpräglade målen att klara sig ekonomiskt. Vi måste göra det bästa för våra abonnenter, de är det viktigaste vi har, säger han.

Det traditionella facket anser däremot att just företagsmodellen missgynnar de anställda.

– Drivs ett fack som ett företag så förlorar medlemmarna hela inflytandeprocessen i organisationen. Företag har kunder och facket har medlemmar. Hos facket har du en demokratisk rättighet vilket är en väsentlig skillnad, säger Johan Ingelskog, ombudsman på LO.

– Och även om vi inte har ett vinstintresse så måste organisationen gå runt, den drivs ju med medlemsintäkter, fortsätter han.

Hösten 2007 hade Jobb och Liv storslagna planer för framtiden. Företaget skulle nå 3 000 medlemmar före slutet av 2008. Cristian Sjövind vill i dag inte uppge ett exakt medlemstal men säger att det ligger någonstans under 1 000.

– Vi hade väldigt visionära ambitioner och mål. Vi trodde att marknaden var mogen för ett alternativ som vårt, säger Cristian Sjövind.

Nu siktar Jobb och Liv på att vara ett verkligt etablerat alternativ till facket först 2017.

Facket för arbete i Sverige (Fas) är ett annat privat fackalternativ som försökte etablera sig stort för några år sedan.

Det drivs som en ideell förening och startade 2005. Arbetsrättsjuristen och politikern (FP) Mats El Kott är en av grundarna till Fas, men han är förtegen om föreningens struktur.

Han vill inte uppge hur många medlemmar den har eller vilka som sitter i styrelsen. Men han säger att Fas har tecknat fyra eller fem kollektivavtal under åren, det var dock längesedan.

– Det är en bra idé med det här facket. Just nu vet jag inte om det behövs så himla mycket, säger Mats El Kott.