Tystnad råder om vd-lönerna. I ett brev Sveriges största industriföretag krävde IF Metall besked om löner och ersättningar för företagens ledningar, men svaren är få.
– Vi har fått svar av fem av de 24 företagen, vilket är alldeles för dåligt, säger Stefan Löfven, förbundsordförande.

En månad har gått sedan IF Metalls ordförande skickade ett brev till 24 av Sveriges största industriföretag. Anledningen var att medierna återigen rapporterade om stora bonusar och löneökningar för företagens ledningar.

– Godisregnet till direktörerna måste upphöra. Det är en girighet som kommer att ställa till det i avtalsrörelsen, sade Stefan Löfven då i en kommentar på förbundets hemsida.

I brevet krävde Stefan Löfven att företagens styrelser besvarade frågor om hur löner och ersättning till företagens ledning bestäms. Han ville också hur företagen kan motivera ledningarnas löneökningar om de är större än de löneökningar företagen vill ge arbetarna under den kommande avtalsrörelsen.

De fem företag som svarat på brevet har samtliga låtit sina vd:ar svara och inte styrelsen som fattar beslutet om ledningarnas ersättningar. De har inte heller svarat på frågorna om löner och ersättningar. I stället hänvisar de till sina arbetsgivarorganisationer, som i sin tur hänvisar tillbaka till företagen i svaren till IF Metall.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Stefan Löfven att han tycker att det är bekymmersamt att företagen inte kunnat eller velat svara på frågorna, särskilt då ledningarnas löner dragit ifrån arbetarnas rejält de senaste 20 åren.

För 20 år sedan hade den genomsnittlige vd:n för ett storföretag i Sverige en inkomst som var 16,5 gånger högre än industriarbetarens. I dag är den 41,4 gånger högre än arbetarlönen, enligt Stefan Löfven.

”Jag tycker att det för styrelserna, som är ansvariga för detta, borde vara en självklar sak att kunna motivera varför det är bra för företagets utveckling och konkurrenskraft att ledningarnas löner stiger så mycket mer än för övriga anställda.” skriver han.

Stefan Löfven säger att de kraftiga ökningarna av löner och andra ersättningar för företagens toppar kommer att försvåra årets avtalsrörelse.

– Det håller inte att ha den här utvecklingen och samtidigt vända sig till våra medlemmar och säga att det finns inget utrymme för löneutveckling. Det är ohållbart, säger han på IF Metalls hemsida.