Omorganisation på jobbet påverkar de anställdas hälsa och arbetsvillkor. Vissa stimuleras och utvecklas av nya krav, medan andra påverkas negativt med arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro som följd.

Forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa presenteras på onsdag.

Någon ultimat lösning på hur organisationsförändringar ska genomföras för att de anställdas hälsa inte ska bli lidande har forskningen inte kommit fram till. Det varierar mellan branscher. Men öppenhet är en bit på vägen.

– Det som fungerar bäst är samverkan, tydlighet och information. Medarbetarna mår bättre av att få ett dåligt besked än att inte få något alls. Ofta är oron av vad som kommer att hända värre än det som faktiskt händer, säger professor Staffan Marklund, ansvarig för forskningsprogrammet.

Folk med en bred kompetens klarar sig generellt sett bättre vid stora förändringar. De kan få ett större ansvar och en ökad inkomst.

– Det är inte givet att omorganisationer är skadliga för alla men man kan säga det vanligaste är att det finns tydliga förlorare och tydliga vinnare, säger Staffan Marklund.