Efter artiklarna om Jobbfabriken ska Arbetsförmedlingen i Malmö snabbutreda jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Utredningen ska vara klar om ett par veckor.

– Vi ska se över allt, säger Pia Gustavsson, chef för Malmös arbetsmarknadsområde.

De två kvinnorna som åkte ut från Jobbfabriken, Eliana Carvacho och och Gyöngyver Meszaros, ska anmäla Arbetsförmedlingen i Malmö till justitiekanslern, JK. De hävdar att de åkte ut därför att de uttalade sig kritiskt i en tidning och att detta styrks av en ljudinspelning.

Händelsen har föranlett Arbetsförmedlingen i Malmö att gå ut med ett pressmeddelande.

– Inte på några villkor får eller kan Arbetsförmedlingen ställa sig över yttrandefrihetsgrundlagen. Det står var och en fritt att uttala sin mening om verksamheten hos en anordnare utan att riskera repressalier, säger Mattias Buvare, högste ansvarige för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.

I fredags tillsatte han utredningen. Den ska bland annat granska varför kvinnorna fick sluta på Jobbfabriken. Men granskningen blir mer omfattande än så.

– Vi ska titta på rutiner och arbetssätt och göra en genomlysning av fas 3, berättar Pia Gustavsson.

Eliana Carvacho har berättat att Jobbfabriken ville skriva kontrakt med henne – tre månader efter det att Arbetsförmedlingen förbjudit Jobbfabriken att använda kontrakten. Kontraktet gick ut på att Jobbfabriken skulle få 30 procent av intäkterna och alla rättigheter till hennes affärsidé, om hon startade eget i turistbranschen.

Ska den händelsen också utredas?

– Jag har inte hört uppgifterna på något annat sätt än via medierna. Jag måste få chansen att se vad som har förekommit, förklarar Pia Gustavsson.

946 långtidsarbetslösa deltar i fas 3 i Malmö kommun. De är utspridda  hos många olika anordnare. De flesta tar emot högst fem deltagare.

Arbetsförmedlingen har inlett en granskning av anordnare som tar emot mer än fem långtidsarbetslösa. Jobbfabriken tar emot 209 långtidsarbetslösa i fas 3 i Malmö och Helsingborg. De flesta finns i Malmö.

Utredningen ska granska hur Arbetsförmedlingen följer upp anordnare och deltagare i fas 3 och svara på frågor som: Kan kvaliteten bli bättre? Hur ska de som deltar i fas 3 få del av uppgången på arbetsmarknaden?

Hittills har Malmö kommun inte tagit emot några fas 3-deltagare. Det innebär att det är svårare att fram fas 3-platser i Malmö än på andra håll. Samtidigt har antalet deltagare nästan fördubblats på ett år.

– Ökningen är 436 personer. Med den ökningstakten krävs väldigt många placeringar, säger Pia Gustavsson.