Transportsektorn har träffat ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Avtalet omfattar 40 000 åkerichaufförer och terminalarbetare och ger en lönehöjning på 3,5 procent från den 1 mars.

– Avtalet innehåller också förändrade arbetstidsbestämmelser som ger ökad flexibilitet, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA).

Frågan om individuell lönesättning är inte löst utan ska utredas. Inte heller har bemanningsfrågan reglerats i avtalet.