60 procent av dem som utförsäkrades vid förra årsskiftet är tillbaka i sjukförsäkringen. Det är fler än väntat, och nu ser regeringen över reformen.

Vid årsskiftet 2009–2010 uppnådde 14 255 personer det maximala antalet sjukdagar och blev utförsäkrade. Ett år senare har 8 505 av dem, 59,7 procent, återvänt till sjukförsäkringen.

En liten minoritet har arbete, då ofta med lönebidrag eller annat stöd. 31 oktober 2010 hade tre procent i den första gruppen som lämnade sjukförsäkringen jobb utan stöd.

”Ibland har alltför sjuka kommit över till arbetsmarknadspolitiken”, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) i november 2010. ”Dagens regler för förtids­pension kan också upplevas som fyrkantiga”, tillade ministern. Regeringskansliet ser just nu över reformen av sjukförsäkringen. Förslag om ändringar kommer i vår.

Samtidigt utreder Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, hur begreppet arbetsförmåga ska bli tydligt och enhetligt. I dag har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen olika syn på begreppet. Utförsäkrade som kommer till Arbetsförmedlingen orkar ibland bara delta i program ett par timmar i veckan, och det är oklart hur mycket arbetsförmedlarna ska anpassa programmet innan de kan säga att en person är för sjuk för att delta.

– Ett standardiserat, rättssäkert sätt att bedöma arbetsförmåga borde kanske varit på plats innan reformen sjösattes, säger Torbjörn Wass vid Arbetsförmedlingen.

Den parlamentariska Social­försäkringsutredningen, som ska bli klar 2013, tar också upp frågorna om vem som ska anses sjuk. Inte minst de strikta villkoren för sjukersättning väcker utredarnas intresse.

– I dag kvalificerar sig jävligt få till förtidspension, färre än i andra länder, säger Anna Hedborg, som utredde begreppet arbetsförmåga 2009.

– Frågan – som är politisk, inte medicinsk – är: Vilka krav ställer vi på att du ska ställa om ditt liv på grund av sjukdom? I min utredning ansåg jag att man måste se det lite olika, inte minst beroende på ålder. Men i dag tas inga hänsyn alls till individen. Jag tror egentligen inte att politikerna kan stå för det.

De stränga svenska sjukreglerna ses nu över på tre håll:
1) Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska vara klar med sin genomgripande granskning 2013.
2) Regeringskansliet gör en översyn av sjukförsäkringen och de utförsäkrade under våren.
3) Försäkringskassan ska till
2013 ha sett över hur begreppet ”arbetsförmåga” ska tolkas.