Svenskt Näringsliv kritiserar den svenska forskningen. Organisationen hävdar att forskningen har för dålig koppling till näringslivet och att kunskapen inte tas till vara.

En undersökning utförd av Svenskt Näringsliv visar att knappt en tredjedel av doktoranderna i Sverige samarbetar med företag under sin forskarutbildning.

– Vår undersökning visar att de forskarstuderande som har haft ett samarbete med företag under sin forskarutbildning har betydligt större chans att få ett kvalificerat jobb, säger Emil Görnerup, ansvarig för forskningsfrågor på Svenskt näringsliv.

Enligt undersökningen kan 54 procent av landets examinerade forskare påvisa att deras forskning lett till jobb för dem eller någon annan.

– Det är en brist i matchningen mellan forskarutbildningarna och samhällets och närlingslivets behov. Det är ju ändå den högsta utbildningsnivån vi har, att det bara är hälften som får ett jobb tack vare utbildningen är ju lågt, säger Emil Görnerup.

För att bättra på utbytet mellan universitet och näringsliv anser Emil Görnerup att samarbetet mellan akademin och det omgivande samhället behöver värderas högre än det görs i dag. Det kan leda till att Sverige kan nyttja kunskapen som kommer från forskningen bättre.

– Forskningen är en stor samhällelig investering, att den inte kommer till nytta är ett resursslöseri, säger Emil Görnerup.