Den snabba expansionstakten som präglade svensk ekonomi under 2010 håller på att bromsa in, konstaterar Swedbanks ekonomer i ett marknadsbrev.

En konsekvens av ”de blandade konjunktursignalerna” är att Sverige nu riskerar att gå in i en svår avtalsrörelse, tror ekonomerna.

”Trots återhållsamheten under krisåren är det sannolikt att svenskt näringslivs svagare konkurrenskraft gentemot omvärlden kommer att begränsa löneutrymmet”, skriver de.