Nu ska de olagliga transporterna på svenska vägar prövas av domstol.

Åtalet gäller ett polskt åkeri som har kört inrikestrafik åt Ica i Sverige i strid med EU:s regler. Det polska åkeriet är ett helägt dotterföretag till danska åkerijätten Frode Laursen.

– En fällande dom är väldigt efterlängtad. Allt som slår mot avarterna i branschen är glädjande, säger Hans Olofsson, ombudsman på Transports avdelning 3 i Göteborg.

– Vi välkomnar utländska åkare, men då ska de betala svenska löner enligt kollektivavtal. Vi vill få stopp på den olagliga trafiken, säger Bengt Waldersten, chefsjurist på Sveriges Åkeriföretag.

En del av åkerinäringen, dragbilsbranschen som kör containrar och trailers, är på väg att konkurreras ut av åkerier från andra EU-länder i Syd- och Västsverige. Både branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och Transport anser att det ofta handlar om olaglig konkurrens.

De utländska åkerierna har betydligt sämre löner och anställningsvillkor. Svenska åkerier med kollektivavtal kan inte konkurrera med polska åkerier med löner på 2 400 kronor i månaden.

EU-reglerna tillåter att utländska åkerier gör tre inrikeskörningar på en vecka i anslutning till en körning till Sverige från ett annat land. Den regeln överträds regelbundet, men risken för upptäckt är minimal.

Nu åtalas Frode Laursens ägare. Den 15 april tar Västerås tingsrätt upp målet. Om det blir fällande dom är straffet böter – småsummor jämfört med vad man kan tjäna på körningarna i Sverige.

– Andra EU-länder har mer kännbara straff. Det skulle behövas miljonböter eller fängelse för att straffet skulle ha någon avskräckande effekt, anser Hans Olofsson.

Svenskar som kör olaga godstrafik utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse. Sveriges Åkeriföretag vill ha samma straffskala även för utländska åkerier.

Det är inte bara utländska åkerier som konkurrerar med lägre löner och därmed lägre priser på transporter i Sverige. Några svenska åkerier hyr in chaufförer från bemanningsföretag, i första hand i Polen, och kan därmed dumpa lönerna.

De berörs inte om det blir en fällande dom i Västerås.

Läs också artikeln Danskt åkeri inför rätta (2011-01-28).

Fakta

Utländska åkare får köra tre inrikestransporter i Sverige på sju dagar. Det ska i anslutning till en transport från utlandet till Sverige. Detta enligt EU-regler från den 14 maj 2010.

Åtalet gäller EU-reglerna före den 14 maj 2010. Då tilläts inrikestransporter i tio dagar under en 30-dagarsperiod. Det betyder att domen i Västerås inte blir prejudicerande, eftersom reglerna har ändrats sedan dess.