Allt fler småföretag umgås med expansionsplaner. Mer än vart fjärde överväger nyanställningar under 2011. Realiseras planerna skapas 39 000 nya jobb.

Det framgår av en undersökning som Företagarförbundet genomfört. 1 500 småföretagare har intervjuats och optimismen bland småföretagarna är större än för att år sedan. Svårigheterna för den tilltänkta expansionen stavas i första hand svårigheter att hitta rätt kompetens.

– Småföretagen är Sveriges tillväxtmotor och de drar nu på allvar i gång jobbjakten runt om landet. Men vi skulle se betydligt fler nya arbetstillfällen om arbetsgivaravgiften sänktes, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att knappt hälften av de småföretagare som planerar anställningar tänker sig heltidsanställningar. Vart tredje företag i undersökningen uppger att deras planer innefattar anställningar av två eller flera personer under 2011.

Rekryteringarna görs enligt företagarna främst genom det egna nätverket av medarbetare, släktingar, vänner och därefter kommer de spontana ansökningarna.

– Det är angeläget att förmedla till arbetssökande att spontanansökningar är oumbärliga för de hårt arbetande småföretagarna. Så det är bara att ligga på, understryker Camilla Littorin.

En av småföretagens största utmaningar är att få tag i rätt person med rätt kompetens. Att småföretagarna därför efterfrågar åtgärder som underlättar matchmaking är inte överraskande. Det handlar om en effektivare arbetsförmedling, fler branschanpassade specialistutbildningar och nya former av provanställningar.