Yrkeshögskolornas första år har nu utvärderats. Drygt sju av tio eleverna var i arbete inom en månad efter examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan kom i dagarna ut med sin utvärdering av det första helåret med yrkeshögskolor. Drygt sju av tio var i arbete inom en månad efter examen. Av dem som hade arbete var det cirka 70 procent som hade mer kvalificerade arbetsuppgifter än de hade före utbildningen.

– Det är fantastiskt, myndigheten har bara funnits i ett och ett halvt år och började från noll och nu upplever vi ett stort genomslag. Många känner till oss och vi har ett stort söktryck till utbildningarna. Det var 3,7 sökanden till varje plats, många fler än till högskolan, säger Per-Åke Bladh, pressekreterare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Könsfördelningen var under det första året relativt jämn. Av de 43 357 studerande i fjol var 48 procent män och 52 procent kvinnor.

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform inom yrkeshögskolan. Utbildningarna ordnas av både privata och offentliga utbildningsanordnare som kontrolleras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Totalt var det 236 olika utbildningsanordnare under 2010.
För att utbildningarna  ska motsvara de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Det största ämnesområdet var i fjol ekonomi, administration och försäljning. Men det finns även utbildningar i bland annat vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media och IT.