Aldrig förr har så många anmält att de blivit diskriminerade som under förra året. Och det är i arbetslivet som de allra flesta upplever diskriminering. DO har fortfarande långa handläggningstider, men avslutade fler fall än vad som kom in under året.

I dag, onsdag, lämnar DO över sin årsredovisning till regeringen. Den hårt kritiserade myndigheten visar att högarna med ärenden minskade under förra året. Totalt kom 2 614 anmälningar inom olika områden som arbetsliv, utbildning och bostadsmarknaden in till myndigheten. Och den absolut största delen, 754 anmälningar, är anmälningar från arbetslivet.

Samtidigt avslutade myndigheten totalt 3 189 ärenden. Därmed minskade antalet öppna fall på DO. Totalt finns nu drygt tusen öppna fall, vilket är cirka 600 färre än 2009.

– Det har funnits brister till exempel när det gäller handläggningstiderna, men arbetet är igång för att komma till rätta med det, och det har börjat ge resultat, säger Håkan Sandesjö som är tillförordnad diskrimineringsombudsman i en kommentar.

Den största delen av de avslutade ärenden, över tusen, avskrevs för att de inte var diskriminerande. Nästan lika många för att det inte finns stöd i lagen att driva dem.

I elva fall gick ärendet så långt som till domstol, och där vann DO sex av fallen.

38 förlikningar gjordes under förra året, där drygt hälften handlade om arbetslivet. Den största gruppen är kvinnor som missgynnats vid rekrytering eller uppsägning då de varit gravida.

Att granska det förebyggande arbetet mot diskriminering, till exempel hur arbetsgivare sköter sina lönekartläggningar får fortfarande stryka på foten när skörden av individärenden växer.

– Men myndigheten har haft en tät och när dialog med fack och arbetsgivare för att få ut frågan till arbetsmarknadens parter, anser Håkan Sandesjö.