Det har kallats en frontalattack: När löner och villkor sänkts i EU-länder i strid mot fackliga avtal. Men EU-kommissionen betecknar det som ett undantagstillstånd. Det fackliga inflytandet ska snart återställas, hävdar den.

Rumänien är det senaste landet.

Nyligen kördes både fack och arbetsgivare över av den rumänska staten som efter flera veckors förhandlande beslutade att göra omfattande förändringar i arbetsrätten, trots att båda parter protesterat.

Den fackliga reaktionen kom dock snabbt.

Den 28 februari, samma dag som lagförslaget ska debatteras i parlamentet, inleds den första fackliga protestaktionen. Ytterliggare fyra kommer att genomföras fram till den 18 april. Dessutom planerar fem rumänska fack att genomföra en generalstrejk i protest mot den nya lagen.

Irland, Grekland och Lettland är andra EU-länder där det fackliga missnöjet jäser. Där har regeringarna sänkt löner och villkor för offentliganställda. Neddragningar har skett i socialförsäkringssystemen och flexiblare regler har införts på arbetsmarknaden.

Kraven har slagits in i de räddningspaket som EU och Internationella valutafonden erbjudit för rädda länderna ekonomier.

Det har inneburit att fackliga uppgörelser om löner och villkor har sidsteppats.

John Monks, Europafackets generalsekreterare, har betecknat detta som ett av de största hoten på länge. En attack mot det sociala Europa, ett expresståg på väg mot facket, har han varnat.

Frågan hängde därmed i luften då László Andor, EU:s sysselsättningskommissionär, satte sig till rätta vid podiet under ett seminarium i Bryssel tisdags kväll.

Arrangör var det europeiska fackliga forskningsinstitutet ETUI och frågan som diskuterades var hur EU och dess medlemsstater tacklar den ekonomiska krisen.

EU-kommissionären gav de fackliga kritikerna rätt i att det fattats beslut som stridit mot fackliga uppgörelser.

– Jag vet att medlemsstaterna har genomfört det i konflikt med den sociala dialogen inom EU men det är inte med sådana metoder vi vill lösa problemen på arbetsmarknaden, sa László Andor.

– Vi tror att Europa snart lämnar tiden av finansiell oro bakom sig. Då kommer vi att gå tillbaka till den normala och förstärka den sociala dialogen igen.

László Andor pekade ut tre länder där fack och arbetsgivare har haft ett starkt inflytande på arbetsmarknaderna: Tyskland, Nederländerna och Österrike.

– Dessa länder lyckades hantera krisen – och är ett föredöme för hur situationen på arbetsmarknaden ska hanteras, sa han.

Efter EU-kommissionären talade Europafackets John Monks om de stora utmaningarna som EU står inför. Han var kritisk mot de åtdragna svångremmarnas politik. Samtidigt fanns det ett besked han gillade från EU-kommissionen.

– Jag gillar idén att göra den europeiska ekonomin mer tysk, sa John Monks. Det är mycket bättre än att göra den mer engelsk där det byggts upp en spektakulär kapitalism som nu har exploderat.

– Den tyska modellen med sitt kollektivavtalssystem, sin höga nivå på yrkesutbildning samt många investeringar i seriösa projekt har många fördelar, sa John Monks.