Foto: Scott Anderson

Medlemmar i de offentliganställdas fack AFSCME protesterar mot lagförslaget.

Massprotesterna mot försöken att frånta offentliganställda i delstaten Wisconsin deras fackliga förhandlingsrätt fortsätter. Striden väntas få efterverkningar på många andra håll i USA.

Tiotusentals personer samlades på måndagen i delstatshuvudstaden Madison för att demonstrera mot guvernör Scott Walkers lagförslag. Demonstrationerna nådde därmed sin sjunde dag och hittills skymtas ingen lösning.

– Vi kommer att fortsätta så länge som det behövs, sa Gary Lonzo, facklig ombudsman, när han häromdagen manade på demonstranterna.

Reaktionerna har utvecklats till en av de mest omfattande fackliga protestaktionerna i landet på länge. Bakom proteststormen ligger ett förslag från den republikanska Wisconsinguvernören. Paketet lanseras som ett sätt att komma till rätta med delstatens stora budgetunderskott. Men lagförslaget går långt bortom de sedvanliga försämringarna av anställningsvillkoren. Lagen skulle ta ifrån nästan alla offentliganställda deras rätt till kollektiva förhandlingar om andra anställningsvillkor förutom lönen. Och för löneutvecklingen sätts ett tak, höjningar över inflationen ska kräva allmän folkomröstning.

Guvernörens partikamrater stöder förslaget och har majoritet i delstatsparlamentet. Men den demokratiska minoriteten har svarat med det ovanliga draget att lämna delstaten i protest och kräver en kompromiss. De hävdar att förslaget inte alls handlar om spara pengar, utan främst är ett angrepp på facket som politiskt ofta stöder demokraterna. Demokraternas frånvaro har gjort att senaten inte har tillräckligt många röstande för att bli beslutsför.

Insatserna är höga. På båda sidor beskrivs striden i Wisconsin som en nationell värdemätare. Om lagförslaget går igenom väntas liknande lagändringar i andra delstater, som också tampas med stora budgetunderskott.

I dagsläget har tre fjärdedelar av USA:s offentliganställda kollektiv förhandlingsrätt. I 13 av landets delstater saknas denna rättighet, och många befarar att antalet nu kan börja öka. Eftersom offentliganställda utgör mer än hälften av fackens medlemmar i USA, skulle en sådan förändring få drastiska följder för fackföreningsrörelsen.