Socialdemokraternas kriskommission lägger fram bra riktlinjer, med sysselsättning, välfärd och arbetsliv i centrum.

I ett viktigt avstamp konstaterar kommissionen att Socialdemokraterna fastnat i en detaljdebatt om skattenivåer.

I stället vill de se mer fokus på skatternas framsida, tillväxt och välfärd.

Det är nämligen inte svårt att förstå att tillväxt och välfärd ökar om människor får utbildning och riktiga jobb i stället för att låsa in arbetslösa i obetalt fas 3-arbete.

Det är inte heller svårt att förstå att tillväxt och välfärd ökar om tåg, tunnelbana och bussar går i tid och kommer fram, så att företagen kan exportera sina varor och folk kan ta sig till sina jobb.

Här borde Socialdemokraterna kunna presentera en klar linje för att samhället ska fungera och sysselsättningen öka, både i städer och på de regionala arbetsmarknaderna.

Kommissionen inser också problemen med ogynnsamma anställningsvillkor och arbetstider, och vill att Socialdemokraterna verkar för att folk lättare ska kunna påverka sitt eget arbete.

Det här är viktiga slutsatser, inte minst med tanke på vad som verkligen gynnade S i valrörelsen.

När S tog över skattesänkningsretoriken och lanserade ett nytt paket med skattesänkningar för pensionärer gynnade det – hur orättvisa alliansens skattesänkningar än är – knappt alls Socialdemokraternas väljarsiffror.

När skattesänkningarnas baksida, välfärdens försämringar, togs upp, åskådliggjorda genom de inhumana utförsäkringarna, gav det tydligt genomslag i Socialdemokraternas opinionssiffror.