Antalet anmälda arbetsskador ökade förra året. Mest ökade färdolyckorna och arbetsolyckorna som ledde till frånvaro enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik.

Förra året anmälde 83 400 personer att de skadats i olyckor på jobbet. Det är 4 300 fler än året innan. Av de anmälda jobbolyckorna ledde 29 400 till att den drabbade tvingads vara hemma från jobbet och det är tio procent fler än året innan.

Allra mest ökade dock färdolycksfallen, det vill säga olyckorna som inträffade på väg till eller från jobbet. Färdolycksfallen ökade med 18 procent från förra året enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik som bygger på antalet anmälningar till Försäkringskassan.

Trots att anmälningarna ökade förra året var de ändå färre än de var år 2008. Antalet anmälda arbetsskador har nämligen minskat stadigt under 2000-talet fram till nu. Mellan 2003 och 2009 minskade arbetsolyckorna som ledde till frånvaro med 20 procent.

Även arbetssjukdomar, det vill säga skador som inte uppstått genom olyckor, ökade något förra året efter att ha minskat till hälften från 2003 till 2009.

Som LO-Tidningen tidigare berättat ökade även dödsolyckorna förra året. 49 arbetstagare omkom under 2010, att jämföra med det rekordlåga antalet 2009, då 35 anställda omkom.

Dessutom omkom tre egenföretagare och tre personer anställda av utländska företag i arbetsolyckor förra året. Flest dödsolyckor inträffade i byggbranschen, tillverkningsindustrin och i transportsektorn.