Bra berättelser och laddade ord är en viktig nyckel till framgång, enligt en ny rapport som LO beställt om opinionsbildning.
– Kampanjer måste engagera och då krävs det bra berättelser, som ger rätt känsla i magen, säger Fredrik Runsiö, från Gullers grupp, som ligger bakom utredningen.

Rapporten Morgondagens opinionsbildning ger LO en rad rekommendationer om hur arbetarrörelsen kan få större genomslag i medierna och påverka opinionsbildningen.

Förutom att satsa på bra berättelser som väcker engagemang och starka ord som skapar känslor, föreslår rapporten också att LO satsar på en långsiktig planering av opinionsbildningen. Flera kanaler, så som reklamkampanjer, tidningar, och sociala medier på internet, ska samverka för att föra ut arbetarrörelsens budskap, och människor ska bjudas in att delta och berätta vad som är viktigt för dem.

Just vanliga människors möjlighet att påverka och förändra lyftes fram av Johan Ulvenlöv, ansvarig för bloggkontakter på Socialdemokraterna, när han kommenterade utredningen som presenterades ett seminarium i dag. Enligt honom räddades nämligen arbetarrörelsen av de nätaktiva i valet i höstas.

– Vi gick mot en större katastrof än vad det i slutändan blev. Vi räddades av en ung tjej som skrev om sin mamma, sade han.

Socialdemokraterna hade haft ett väljarstöd på ungefär 33 procent i februari förra året, men det dalade under våren och sommaren ner till 25 procent i interna mätningar i augusti, enligt Johan Ulvenlöv.

Politiska utspel och debatter lyckades inte få upp siffran, men fem dagar före valet blev Emelie Holmquists blogginlägg om sin svårt sjuka mamma och hennes kamp mot Försäkringskassan den största nyheten i medierna. Genast ökade Socialdemokraternas väljarstöd till valresultatets 30,1 procent.

Johan Ulvenlöv slog fast att sociala medier består av människor som vill förändra samhället i någon riktning och att det är något LO kan utnyttja och arbeta för att stärka.

– Vi har inte 20 eller 30 ledarsidor i tidningar som de borgerliga, men här finns något annat som vi kan använda för att nå ut, sa han.

Rapporten Morgondagens opinionsbildning som LO beställt av Gullers grupp, är en del i den stora medieutredning som LO startade i början av 2010. Förutom opinionsbildningen ska utredningen även se över LO:s och förbundens informationsarbete och de fackliga tidningarna. Hela utredningen ska vara klar i april.